Dzisiaj jest: czwartek, 21 stycznia 2021
Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Drukuj

5. Harmonogram

Opublikowane przez: Andrzej Pliszka
Data publikacji: 16-03-2020
Data ostatniej modyfikacji: 07-01-2021 | 12:20

. Harmonogram dyżurów

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Starosta Lubaczowski zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informujemy że nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie do odwołania udzielane będą w formie telefonicznej nr tel.  16/632 87 17 lub mailowej w godzinach pracy punktu zgodnie z  przedstawionym harmonogramem.


    
 


                                                                                        Harmonogram dyżurów
                                                                                      na miesiąc styczeń 2021r.

                                                      Punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych

 

Punkty

Nazwa i adres

Dni tygodnia

Data

od godz. – do godz.

Zleceniobiorcy

Punkt nr 1

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
ul. Jasna 1 
37-600 Lubaczów

 

Nr tel.
16/632 87 17

Poniedziałek

04.01.2021r.

7.30 - 11.30

adw. Krzysztof Kopciuch

e-mail: krzysztof.kopciuch@vp.pl

11.01.2021r.

7.30 - 11.30

r.pr Teresa Majewska – Konopka

e-mail: teresa.kancelaria@vp.pl

18.01.2021r.

7.30 - 11.30

adw. Krzysztof Kopciuch

e-mail: krzysztof.kopciuch@vp.pl

25.01.2021r.

7.30 - 11.30

r.pr Teresa Majewska – Konopka

e-mail: teresa.kancelaria@vp.pl

Wtorek

05.01.2021r.

 

7.30 – 11.30

 

adw. Arkadiusz Sztajura

e-mail: sztajura@interia.pl

12.01.2021r.

7.30 – 11.30

 

r.pr Tomasz Buczkowski

e-mail: tbuczkowski@kancelariabttp.pl

19.01.2021r.

7.30 – 11.30

adw. Jarosław Mazurkiewicz

e-mail: adwokat.jmazurkiewicz@gmail.com

26.01.2021r.

7.30 - 11.30

r.pr Tomasz Buczkowski

e-mail: tbuczkowski@kancelariabttp.pl

Środa

13.01.2021r.

7.30 – 11.30

r.pr. Wojciech Buczko

e-mail: kancelaria@wbuczko.pl

20.01.2021r.

7.30 - 11.30

adw. Arkadiusz Sztajura

e-mail: sztajura@interia.pl

27.01.2021r.

 

7.30 - 11.30

 

adw. Jarosław Mazurkiewicz

e-mail: adwokat.jmazurkiewicz@gmail.com

 

 

 

Czwartek

 

07.01.2021r.

7.30 - 11.30

adw. Krzysztof Kopciuch

e-mail: krzysztof.kopciuch@vp.pl

14.01.2021r.

7.30 - 11.30

r.pr Tomasz Buczkowski

e-mail: tbuczkowski@kancelariabttp.pl

21.01.2021r.

 

7.30 - 11.30

adw. Krzysztof Kopciuch

e-mail: krzysztof.kopciuch@vp.pl

28.01.2021r.

7.30 - 11.30

r.pr. Wojciech Buczko

e-mail: kancelaria@wbuczko.pl

 

 

Piątek

 

08.01.2021r.

7.30 - 11.30

adw. Arkadiusz Sztajura

e-mail: sztajura@interia.pl

15.01.2021r.

7.30 - 11.30

r.pr Teresa Majewska – Konopka

e-mail: teresa.kancelaria@vp.pl

22.01.2021r.

7.30 - 11.30

adw. Jarosław Mazurkiewicz

e-mail:adwokat.jmazurkiewicz@gmail.com

29.01.2021r.

7.30 - 11.30

r.pr Teresa Majewska – Konopka

e-mail: teresa.kancelaria@vp.pl


Harmonogram dyżurów miesiąc styczeń 2021 r.
Punkt prowadzony przez Organizację pozarządową  Stowarzyszenie „SURSUM CORDA"
z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

 

Punkty

Nazwa i adres

Dni tygodnia

Data

od godz. – do godz.

Zleceniobiorcy

Punkt nr 2

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
ul. Jasna 1 
37-600 Lubaczów

 

Nr tel.
16/632 87 17

Poniedziałek

 

04.01.2021r.

11:30 – 15:30

adw. Krzysztof Kopciuch

e-mail: krzysztof.kopciuch@vp.pl

11.01.2021r.

11:30 – 15:30

adw. Krzysztof Kopciuch

e-mail: krzysztof.kopciuch@vp.pl

18.01.2021r.

11:30 – 15:30

adw. Krzysztof Kopciuch

e-mail: krzysztof.kopciuch@vp.pl

25.01.2021r.

11:30 – 15:30

adw. Krzysztof Kopciuch

e-mail: krzysztof.kopciuch@vp.pl

Wtorek

05.01.2021r.

11:30 – 15:30

r. rp. Tomasz Stupak

e-mail: t.stupak@wp.pl

12.01.2021r.

11:30 – 15:30

r. rp. Tomasz Stupak

e-mail: t.stupak@wp.pl

19.01.2021r.

11:30 – 15:30

r. rp. Tomasz Stupak

e-mail: t.stupak@wp.pl

26.01.2021r

11:30 – 15:30

r. rp. Tomasz Stupak

e-mail: t.stupak@wp.pl

Środa

 

13.01.2021r.

11:30 – 15:30

r.pr. Marian Szałański

e-mail: mariansz@interia.eu

20.01.2021r

11:30 – 15:30

r.pr. Marian Szałański

e-mail: mariansz@interia.eu

27.01.2021r

11:30 – 15:30

r.pr. Marian Szałański

e-mail: mariansz@interia.eu

 

 

Czwartek

 

07.01.2021r.

11:30 – 15:30

adw. Krzysztof Kopciuch

e-mail: krzysztof.kopciuch@vp.pl

14.01.2021r

11:30 – 15:30

adw. Krzysztof Kopciuch

e-mail: krzysztof.kopciuch@vp.pl

21.01.2021r

11:30 – 15:30

adw. Krzysztof Kopciuch

e-mail: krzysztof.kopciuch@vp.pl

28.01.2021r

11:30 – 15:30

adw. Krzysztof Kopciuch

e-mail: krzysztof.kopciuch@vp.pl

Piątek

 

08.01.2021r.

11:30 – 15:30

r. rp. Tomasz Stupak

e-mail: t.stupak@wp.pl

15.01.2021r

11:30 – 15:30

r. rp. Tomasz Stupak

e-mail: t.stupak@wp.pl

22.01.2021r

11:30 – 15:30

r. rp. Tomasz Stupak

e-mail: t.stupak@wp.pl

29.01.2021r

11:30 – 15:30

r. rp. Tomasz Stupak

e-mail: t.stupak@wp.pl

 

Oświadczenie o braku środków na opłacenie odpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy telefonicznie złożyć prawnikowi lub doradcy dyżurującemu pod numerem telefonu 16/ 632 87 17 podając imię i nazwisko, swój numer PESEL oraz adres zamieszkania.


W celu uzyskania porady w formie pisemnej należy skierować zapytanie drogą mailową na wskazane  adresy mailowe. Na wstępie zapytania mailowego należy wpisać wypełnioną treść następującego oświadczenia:


Ja, niżej podpisany(-na), (imię, nazwisko, adres)....................................................................,PESEL ..................................................,
oświadczam, że:
1) nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
2) w ciągu ostatniego roku, nie zatrudniałem(-am) innych osób2).
                                          .............................................................................
                                                (data i podpis osoby uprawnionej)
1) W przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
2) Dotyczy tylko osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.
                                                ………………………………………………………………………..
                                                                Data, imię i nazwisko
W przypadku przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim (karta B), stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492) proszę o przesłanie opinii na adres: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, adres poczty elektronicznej npp@lubaczow.powiat.pl lub nr tel. 16 632 87 06.


 

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna