Dzisiaj jest: środa, 8 grudnia 2021
Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Drukuj

14. Zespół Szkół im. Gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

Dane adresowe:

Zespół Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie
ul. Kościuszki 161
37 – 600 Lubaczów
tel./fax (016) 632-18-36

E-mail: http://www.zs-lubaczow.com


Sekretariat pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 730-1530 Zespół Szkół jest szkołą publiczną i bezpłatną. Patronem Zespołu Szkół jest gen. Józef Kustroń.

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Lubaczowski.

Prawną podstawą działania Zespołu Szkół w Lubaczowie jest uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/293/2002 z dnia 22 kwietnia 2002r. w sprawie połączenia publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Zespół Szkół w Lubaczowie.

Obsługę finansową Zespołu Szkół prowadzi Powiatowy Zespół Ekonomiczny. W skład Zespołu Szkół w Lubaczowie wchodzą następujące szkoły:

Ponadgimnazjalne:
 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – dwu lub trzyletni cykl nauczania,
 2. Liceum ogólnokształcące – trzyletni cykl nauczania,
 3. Liceum Profilowane – trzyletni cykl nauczania
 4. Technikum kształcące następujących zawodach: technik – mechanik, technik – handlowiec, technik ekonomista – czteroletni cykl nauczania.
Ponadpodstwowe
 1. Liceum Ekonomiczne – pięcioletni cykl nauczania,
 2. Liceum Zawodowe – czteroletni cykl nauczania,
 3. Technikum Handlowe – pięcioletni cykl nauczania,
 4. vTechnikum Odzieżowe – pięcioletni cykl nauczania,
 5. Szkoła Zasadnicza – trzyletni cykl nauczania,
 6. Technikum Mechaniczne na podbudowie Szkoły Zasadniczej.
Ogółem do Zespołu Szkół w roku szkolnym 2002/2003 uczęszcza 987 uczniów. Organami Zespołu Szkół są:

Dyrektor Szkoły,
Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców,
Samorząd Uczniowski.

Dyrektor pełni funkcję dyrektora poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół. W skład dyrekcji Zespołu Szkół wchodzą: dyrektor i wicedyrektorzy

Dyrektor mgr Andrzej Nepelski
Wicedyrektor ds. dydaktycznych mgr Leszek Płachta,
Wicedyrektor ds. opiekuńczo – wychowawczych mgr Andrzej Wójciak.

W Zespole Szkól zatrudnia się:
 • Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – 79 osób,
 • pracowników administracyjno – gospodarczych – 16 osób.
Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia:
 • 18 klaso pracowni dla poszczególnych kierunków kształcenia,
 • bibliotekę szkolną z zapleczem i czytelnią,
 • gabinet lekarski,
 • pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
 • zespół urządzeń sportowo – rekreacyjnych (sala gimnastyczna wraz z zapleczem, zespól boisk sportowych), 18 września 2003r. zostanie oddana do użytku nowa hala sportowa,
 • dwie pracownie komputerowe.
Przy Zespole Szkół działa internat szkolny. Funkcję Kierownika internatu pełni Pan Edward Szumski. Internat jest placówką opiekuńczo – wychowawczą dla uczniów pobierających naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubaczowski.

Od dnia 1 września 2002r. funkcjonuje przy zespole Szkół Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Jego zadaniem jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie uczniom taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo – turystycznej.

Przy Zespole Szkół funkcjonują również warsztaty szkolne jako gospodarstwo pomocnicze. Funkcję kierownika warsztatów szkolnych pełni Pan Zbigniew Rogowski.

Podstawowym zadaniem Warsztatów Szkolnych jest kształtowanie w uczniach umiejętności zawodowych i nawyków produkcyjnych oraz rozszerzenie i pogłębienie wiadomości nabytych na lekcjach przedmiotów zawodowych. Warsztaty szkolne prowadzą nie tylko działalność dydaktyczno wychowawczą, ale również techniczno produkcyjną i administracyjno – finansową.

Więcej informacji na temat Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia można uzyskać na stronie internetowej www.zs-lubaczow.com.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna