Dzisiaj jest: niedziela, 20 maja 2018
Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Drukuj

11. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubaczowie

Dane adresowe:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubaczowie
ul. Konery 2
37-600 Lubaczów
Strona internetowa:: http://lubaczow.naszsds.pl/


tel. (0 16) 632 90 05


STATUS

  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubaczowie jest jednostką organizacyjną powiatu nie posiadającą osobowości prawnej,

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJI

  • zadanie z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat- powiatowy ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

Ośrodek jest domem dziennego pobytu dla osób upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie. Podstawowym zadaniem domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach, niezbędnych im do samodzielnego życia.

Naszym uczestnikom proponujemy zajęcia w ramach pracowni: plastycznej, rękodzielniczej, stolarskiej, kulinarnej i komputerowej.

W pracowni kulinarnej rozwijane są umiejętności samodzielnego, higienicznego przygotowywania i spożywania posiłków. Uczymy także obsługi sprzętu gospodarstwa domowego.

W pracowni plastycznej prowadzone są zajęcia z malarstwa, rysunku, modelowania, wyklejania- pobudzające wyobraźnię uczestników i rozwijające ich zainteresowania.

Do zadań pracowni rękodzielniczej należy: nauka i doskonalenie sprawności manualnej, precyzyjnego posługiwania się igłą szydełkiem, drutami, nożyczkami, nauka szycia na maszynie, prasownia i prania.

W pracowni stolarskiej doskonalone są umiejętności manualnej obróbki drewna, projektowania prostych mebli, obsługi narzędzi, nauka precyzyjnego malowania, lakierowania.

Pracownia komputerowa ma za zadanie naukę posługiwania się komputerem i Internetem.

Ponadto prowadzimy treningi umiejętności samoobsługowych, zaradności życiowej, umiejętności społecznych , spędzania wolnego czasu. Organizujemy liczne wycieczki i imprezy. Wszyscy uczestnicy pozostają pod opieką psychologa , pedagoga i pielęgniarki.

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE W JEDNOSTCE

  • kierownik - Joanna Sokołowska

MAJĄTEK JEDNOSTKI

  • majątek jednostki stanowi wyposażenie poszczególnych pracowni,

TRYB DZIAŁANIA JEDNOSTKI

  • zgodnie z regulaminem organizacyjnym i procedurami,

Ośrodek funkcjonuje w budynku przy ulicy Konery 2 ( stare pogotowie) od poniedziałku do piątku , od godz. 7:30 do 15:30 .

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

  • kierowaniem uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie ( ul. Kościuszki 141, budynek Urzędu Pracy),
  • dokumenty niezbędne do wystawienia decyzji administracyjnej to : podanie osoby zainteresowanej, dokument potwierdzający niepełnosprawność, zaświadczenie lekarskie, wywiad środowiskowy.

PROWADZONE REJESTRY

  • rejestr uczestników,

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna