Dzisiaj jest: środa, 21 kwietnia 2021
Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy
Drukuj

- Zwrot wywłaszczonych nieruchomości, ustalanie wysokości odszkodowań oraz ich wypłata

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 13-12-2010
Data ostatniej modyfikacji: 13-12-2010 | 12:23

Wymagane dokumenty:

1. wniosek z uzasadnieniem, należy również określić nr i położenie działki podlegającej zwrotowi.
2. załączniki:
- dokument (akt notarialny, decyzja wywłaszczeniowa), na podstawie którego zostało odjęte prawo własności, ,postanowienie Sądu stwierdzające nabycie praw do spadku w przypadku gdy o zwrot ubiegają się spadkobiercy poprzedniego właściciela,
- od złożonego wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej,

Termin załatwienia sprawy: zgodnie z KPA do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Informacje merytoryczne: Referat Geodezji, pokój nr 38, II piętro, tel. 16 632 87 38.


Uwagi:

Jeżeli nieruchomość stała się zbędna podmiotowi, który ją przejął na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, może podlegać zwrotowi w całości lub w części na wniosek właściciela lub jego spadkobiercy (art. 136 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami - Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami).

Warunkiem odzyskania nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania lub nieruchomości zamiennej, która była przyznana w ramach odszkodowania. Odszkodowanie pieniężne podlega waloryzacji zgodnie z treścią art. 140 w/w ustawy.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna