Dzisiaj jest: środa, 21 kwietnia 2021
Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy
Drukuj

- Ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa/Powiatu Lubaczowskiego

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 13-12-2010
Data ostatniej modyfikacji: 20-12-2010 | 08:38

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o oddanie w trwały zarząd (wygaszenie trwałego zarządu) nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa/ Powiatu Lubaczowskiego.
2. Załączniki do wniosku:
- zgoda organu nadzorującego jednostkę organizacyjną ( w przypadku wygaszenia trwałego zarządu),
- upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.
Opłaty - nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit.h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635/.


Sposób załatwienia sprawy: decyzja ustanawiająca wygaśnięcia trwałego zarządu.

Termin załatwienia sprawy: do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Natomiast decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu, na wniosek jednostki organizacyjnej, wydaje właściwy organ, po uzyskaniu możliwości zagospodarowania nieruchomości, w ciągu 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Informacje merytoryczne: Referat Geodezji, pokój nr 41, II piętro, tel. 016 632 87 41.


Uwagi:

1. Nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa oddaje się w trwały zarząd państwowej jednostce organizacyjnej, a nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego jednostki samorządu terytorialnego – odpowiedniej samorządowej jednostce organizacyjnej.
2. Trwały zarząd ustanawia się na czas nie oznaczony lub czas oznaczony.
3. Z wnioskiem o ustanowienie trwałego zarządu występuje jednostka organizacyjna.
4. Trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia właściwy organ, w drodze decyzji.
5. Objęcie nieruchomości w trwały zarząd następuje na podstawie protokołu zdawczo –odbiorczego.
6. Trwały zarząd wygasa z upływem okresu, na który został ustanowiony, albo na skutek wydania decyzji właściwego organu o jego wygaśnięciu.
7. Jednostka organizacyjna może zgłosić właściwemu organowi wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu do całej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się dla niej zbędna.

Pliki do pobrania:
 Wniosek o oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa/
Powiatu Lubaczowskiego.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna