Dzisiaj jest: piątek, 23 kwietnia 2021
Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha
Drukuj

- Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa/Powiatu Lubaczowskiego w drodze bezprzetargowej

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 13-12-2010
Data ostatniej modyfikacji: 20-12-2010 | 08:11

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o nabycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa/ Powiatu Lubaczowskiego w drodze bezprzetargowej.
2. Załączniki do wniosku:
- dokumenty potwierdzające że przysługuje osobie roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
- odpis z księgi wieczystej wówczas, gdy wnioskodawca był poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r.,
- umowa najmu na lokal mieszkalny, gdy wnioskodawca jest najemcą lokalu, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
- upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.
- opłata skarbowa - nie podlega opłacie,


Sposób załatwienia sprawy - akt notarialny – podstawą do zawarcia umowy sprzedaży jest protokół z rokowań.

Termin załatwienia sprawy - zgodnie z KPC – sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilno-prawnym.

Uwagi:

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, wymaga zgody wojewody.
Powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje Zarząd Powiatu.
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Powiatu wymaga zgody Rady Powiatu.


Dokument do pobrania: wniosek:

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna