Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Drukuj

b) Sposób załatwiania spraw:

- Aktualizacja użytków rolnych, zmiana powierzchni, konfiguracji i połaczenie dzialek

- Zwrot działki dożywotniego użytkowania

- Zwrot działki będącej pod budynkami

- Zwrot wywłaszczonych nieruchomości, ustanie wysokości odszkodowań oraz ich wyplata

- Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa/powiatu Lubaczowskiego w drodze bezprzetargowej

- Zamiana lub darowizna nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa/Powiatu Lubaczowskiego

- Dzierżawa, najem, użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa/Powiatu Lubaczowskiego

- Ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa/Powiatu Lubaczowskiego

- Wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości

- Naliczenie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu

- Prowadzenie spraw scalania i wymiany gruntów

- Ustalenie odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne

- Czasowe zajęcie nieruchomości

- Ochrona znaków geodezyjnych

- Modernizacja bazy ewidencji gruntów i budynków

- Regulowanie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Lubaczowskiego

- Regulowanie ksiąg wieczystych obiektów po modernizacji

- Zmiana procentowej stawki opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa/Powiatu Lubaczowskiego

- Ustalenie innego terminu zapłaty rocznej z tytułu uzytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu państwa/Powiatu Lubaczowskiego

- Obciążanie nieruchomości Skarbu Państwa/Powiatu Lubaczowskiego ograniczonymi prawami rzeczowymi

Z zakresu gospodarki nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa, geodezji, scalania i wymiany gruntów

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna