Dzisiaj jest: środa, 21 kwietnia 2021
Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy
Drukuj

- Wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 10-12-2010
Data ostatniej modyfikacji: 20-03-2019 | 14:33

Wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

 

 1. Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.
 2. Na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2033), w oparciu o złożony wniosek wydaje się wnioskodawcy zezwolenie.

 

Kogo dotyczy

Wnioskodawcy.

 

Czas realizacji

Zezwolenia są wydawane na wniosek osób, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do  miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia,
 • Dokument potwierdzający: pochodzenie, rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka),
 • Sposób oznakowania psa i ewentualny nr rejestracyjny psa,
 • Informacja określająca miejsce i warunki utrzymania psa,
 • Kserokopia dowodu opłaty podatku od psa, 
 • Poświadczenie zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie,
 • Oświadczenie wnioskodawcy,
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
 • W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

 

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości:

- 82 zł – na podstawie części III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1044),

- 17 zł - prowadzenie sprawy przez pełnomocnika.

 

Tryb odwoławczy

Od przedmiotowego zezwolenia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096),
 2. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. 2018 poz.2033),
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. z 2010 nr 135 poz. 909),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1044).

Dane urzędu:

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

Lubaczów ul. Jasna 1   37-600 Lubaczów

 

Numery telefonów

16/6328700, 16/6328718

 

Numer faks

16/6328709

 

Strona BIP

www.lubaczow.powiat.pl/BIP/

 

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, pokój 9, I piętro.

 

Dni i godziny

Pon.- pt. 700 -  1500

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna