Dzisiaj jest: środa, 21 kwietnia 2021
Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy
Drukuj

- Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub oświadczenie o cofnięciu zakazu wykonywania polowania

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 19-06-2018
Data ostatniej modyfikacji: 20-03-2019 | 14:20

Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub oświadczenie o cofnięciu zakazu wykonywania polowania

1.    Zgodnie z art. 27 b ust. 1 ustawy prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295  z późn. zm.) będący osoba fizyczną właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może złożyć oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości w formie pisemnej. Według art. 27b ust. 4 ustawy prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.) Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania składa się przed starostą. Starosta nieodpłatnie poświadcza własnoręczność podpisu właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego na oświadczeniu lub cofnięciu oświadczenia.

2.    Zgodnie z art. 48 pkt 7 ustawy prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.)  złożenie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania jest okolicznością wyłączającą odpowiedzialność (nie przysługuje odszkodowanie) za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

Kogo dotyczy
Osoby fizyczne będące właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego.

Oświadcznie o zakazie wykonywania polowania

Czas realizacji
Oświadczenia o zakazie wykonywania polowania lub oświadczenie o cofnięciu zakazu wykonywania polowania przyjmowane są bez zbędnej zwłoki.

Wymagane dokumenty
Oświadczenie o zakazie wykonywana polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania złożone przed starostą.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1295  z późn. zm.)

Dane urzędu:
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
 ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Numery telefonów
16/6328700, 16/3628717

Numer faks
16/6328709

Strona BIP
www.lubaczow.powiat.pl/BIP/

Miejsce składania dokumentów
Sekretariat pok. 9, I piętro

Dni i godziny
Pon.-pt. 7:00-15:00

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna