Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Drukuj

- Przyjmowanie zgłoszeń o instalacjach mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 10-12-2010
Data ostatniej modyfikacji: 19-04-2018 | 14:17

Przyjmowanie zgłoszeń  instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia
 
1. Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o przyjęcie zgłoszeń eksploatacji instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia. Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia instalacji jest starosta, z wyłączeniem przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych oraz przedsięwzięć i zdarzeń o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).
2. Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880), w oparciu o złożony wniosek przyjmuje się zgłoszenie wnioskodawcy.

Kogo dotyczy
Wnioskodawcy.

Czas realizacji
Rozpatrzenie zgłoszenia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty
•    Wniosek opracowany zgodnie z art. 152 ust. 2, 2b i 2c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska  (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r., poz. 519 z późn. zm.),
•    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za przyjęcie zgłoszenia instalacji,
•    W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Opłaty
Opłata skarbowa w wysokości:
- 120 zł - na podstawie części I ust. 13 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827) ,
-  17 zł - prowadzenie sprawy przez pełnomocnika.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie: Urzędu Miasta Lubaczowa lub Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, bądź na rachunek Urzędu Miasta: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, nr konta: 62 9101 0003 2001 0011 8444 0002.

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy


1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U.z 2016 r., poz. 1827),
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880).

Dane urzędu:
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
ul. Jasna 1 , 37-600 Lubaczów.

Numery telefonów:
16 632 87 00, 16 632 87 17

Numer faks:
16 632 87 09

Strona BIP
www.lubaczow.powiat.pl/BIP/

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, pokój 9, I piętro.

Dni i godziny urzędowania:
Pon. – Pt.,   7:00 – 15:00

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna