Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Drukuj

- Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością gmin

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 13-12-2010
Data ostatniej modyfikacji: 15-02-2018 | 10:58

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością gmin

  1. Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy. 2. Na podstawie art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.), w oparciu o złożony wniosek wydaje się wnioskodawcy pozwolenie.

 

Kogo dotyczy

Jednostki samorządowe

 

Czas realizacji

Pozwolenia są wydawane niezwłocznie na wniosek gmin powiatu lubaczowskiego, jednak nie dłużej niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej 2 miesiące.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy, tytuł prawny władania nieruchomością (wymienić jaki),  zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał)
w przypadku, gdy posiadacz działki nie jest właścicielem terenu, ani jego wieczystym użytkownikiem, aktualna kopia z mapy ewidencyjnej określająca usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowlanych na tej nieruchomości, dokument zawierający podpisy wszystkich współwłaścicieli terenu lub pełnomocnictwo do ich reprezentowania (oryginał lub kserokopia) w przypadku, gdy teren stanowi współwłasność.

Opłaty

Wydanie zezwolenia zwolnione z opłaty skarbowej (art. 7 pkt 3, część III ust. 44 pkt 6  Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U.  z 2016 r. poz.1827 z późn. zm.)

 

Tryb odwoławczy

Od przedmiotowego zezwolenia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego.

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 21 listopada 2014 o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1827 z późn. zm).

Dane urzędu:

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Numery telefonów

16/6328700, 16/3628717

Numer faks

16/6328709

Strona BIP

www.lubaczow.powiat.pl/BIP/

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, pokój 209, I piętro.

Dni i godziny

Pon.-pt. 700-1500

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna