Dzisiaj jest: środa, 21 kwietnia 2021
Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy
Drukuj

- Wydawanie decyzji w sprawie przekazania na nabywcę, praw i obowiązków związanych z prowadzeniem upraw leśnych w przypadku sprzedaży gruntu, na którym znajduje się uprawa leśna założona w oparciu o przepisy ustawy o przezn. gruntów rolnych do zalesienia

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 13-12-2010
Data ostatniej modyfikacji: 20-03-2019 | 14:22

Wydawanie decyzji w sprawie przekazania na nabywcę, praw i obowiązków związanych z prowadzeniem upraw leśnych w przypadku sprzedaży gruntu, na którym znajduje się uprawa leśna złożona w oparciu o przepisy ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia

  1. Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o wydanie decyzji zmieniającej prawa do decyzji administracyjnej w odniesieniu do gruntów rolnych zalesionych na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 764 z póżn. zm.), w oparciu o złożony wniosek wydaje się wnioskodawcy decyzję zmieniającą.

 

Kogo dotyczy

Właściciele gruntów rolnych zalesionych na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

 

Czas realizacji

Decyzje są wydawane niezwłocznie na wniosek osób, jednak nie dłużej niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeniesienie praw do decyzji administracyjnej, oświadczenie o pobieraniu świadczeń emerytalnych lub rentowych, kopia aktu notarialnego lub postanowienia sądowego dotyczące przeniesienia własności, oświadczenie o upoważnieniu współwłaściciela gruntu do pobierania należnego ekwiwalentu.

 

Opłaty

Opłata za wydanie decyzji na wniosek strony wynosi 10 zł (część I pkt 53 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 783).

 

Tryb odwoławczy

Od przedmiotowego zezwolenia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego.

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (tj.
    Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 764 z póżn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 783).

 

Dane urzędu:

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Numery telefonów

16/6328700, 16/3628717

Numer faks

16/6328709

Strona BIP

www.lubaczow.powiat.pl/BIP/

Miejsce składania dokumentów

Kancelaria ogólna pok. 9, I piętro

Dni i godziny

Pon.-pt. 700-1500

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna