Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Drukuj

- Wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałow i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 13-12-2010
Data ostatniej modyfikacji: 15-02-2018 | 10:58


Wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne

 

1.    Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością PKP Polskie Linie Kolejowe oraz nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie z liniami kolejowymi. 2. Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r., w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżonych oraz pasów przeciwpożarowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz.1227), w oparciu o złożony wniosek wydaje się wnioskodawcy pozwolenie.


Kogo dotyczy

Zarządcy linii kolejowychCzas realizacji

Pozwolenie są wydawane niezwłocznie na wniosek zarządców linii kolejowych, jednak nie dłużej niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej 2 miesiące.


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością PKP Polskie Linie Kolejowe oraz nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie z liniami kolejowymi, tytuł prawny władania nieruchomością (wymienić jaki),  zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał) w przypadku, gdy posiadacz działki nie jest właścicielem terenu, ani jego wieczystym użytkownikiem, aktualna kopia z mapy ewidencyjnej określająca usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowlanych na tej nieruchomości, dokument zawierający podpisy wszystkich współwłaścicieli terenu lub pełnomocnictwo do ich reprezentowania (oryginał lub kserokopia) w przypadku, gdy teren stanowi współwłasność.


Opłaty

Wydanie zezwolenia zwolnione z opłaty skarbowej (część III ust. 44 pkt 6  Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U.  z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Od przedmiotowego zezwolenia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r., w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżonych oraz pasów przeciwpożarowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz.1227), Ustawa z dnia 21 listopada 2014 o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1827 z późn. zm.)


Dane urzędu:

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Numery telefonów

16/6328700, 16/3628717

Numer faks

16/6328709

Strona BIP

www.lubaczow.powiat.pl/BIP/


Miejsce składania dokumentów

Kancelaria ogólna pok. 9, I piętro

Dni i godziny

Pon.-pt. 700-1500

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna