Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Drukuj

- Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna w przypadkach losowych niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania gospodarki leśnej

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 13-12-2010
Data ostatniej modyfikacji: 16-07-2018 | 09:35

Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna w przypadkach losowych niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją określającą zadania gospodarki leśnej

  1. Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu zezwolenia  2. Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach  (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.)
    w oparciu o złożony wniosek wydaje się wnioskodawcy decyzję ustalającą masę drewna do pozyskania.

 

Kogo dotyczy

Właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

 

Czas realizacji

Decyzje są wydawane niezwłocznie na wniosek osób, jednak nie dłużej niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zgody na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu z podaniem przyczyn, numerem działki, wnioskowana do pozyskania ilością drewna, tytuł prawny władania nieruchomością, aktualna kopia z mapy ewidencyjnej, dokumenty potwierdzające wystąpienie przypadku losowego m.in. opinia inspektora nadzoru budowlanego, ostateczna decyzja pozwolenia na budowę, zgłoszenie prac budowlanych do których organ nie wniósł zastrzeżeń)


Opłaty

Opłata za wydanie decyzji na wniosek strony wynosi 10 zł , od pełnomocnictwa – 17 zł(część I pkt 53 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827
z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

Od przedmiotowego zezwolenia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 21 listopada 2014 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1827 z późn. zm.).

 

Dane urzędu:

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Numery telefonów

16/6328700, 16/3628717

Numer faks

16/6328709

Strona BIP

www.lubaczow.powiat.pl/BIP/

Miejsce składania dokumentów

Kancelaria ogólna pok. 9, I piętro

Dni i godziny

Pon.-pt. 700-1500

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna