Dzisiaj jest: środa, 21 kwietnia 2021
Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy
Drukuj

- Wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków z budż. państ. na całk. lub częśc. pokrycie kosztów zales. grunt. przeznacz. do zalesienia w miejscowym pl. zagosp. przestrz. lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 13-12-2010
Data ostatniej modyfikacji: 16-07-2018 | 09:36

Wydawanie decyzji w sprawie przyznawana środków z budżetu państwa na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu

Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o wydanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu, finansowanych z budżetu państwa, w związku z brakiem możliwości ustalenia sprawcy szkody 2. Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach  (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.) w oparciu o złożony wniosek wydaje się wnioskodawcy decyzję ustalającą wartość środków na zalesienie gruntów.


Kogo dotyczy

Właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

 

Czas realizacji

Decyzje są wydawane niezwłocznie na wniosek osób, jednak nie dłużej niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek, wypis z rejestru gruntów wraz z mapą z zaznaczonymi ww. gruntami, tytuł prawny do władania nieruchomością, opinia właściwego Nadleśniczego, opinia właściwego Wójta lub Burmistrza, dokument potwierdzający, iż grunty przeznaczone do zalesienia określone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, potwierdzenie  wniesienia opłaty skarbowej.

 

Opłaty

Opłata za wydanie decyzji na wniosek strony wynosi 10 zł , od pełnomocnictwa – 17 zł (część I tabeli  pkt 53 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

Od przedmiotowego zezwolenia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 28 września 191 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
  2. Kodeks postepowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 21 listopada 2014 o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1827 z późn. zm.).

 

Dane urzędu:

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Numery telefonów

16/6328700, 16/3628717

Numer faks

16/6328709

Strona BIP

www.lubaczow.powiat.pl/BIP/

Miejsce składania dokumentów

Kancelaria ogólna pok. 9, I piętro

Dni i godziny

Pon.-pt. 700-1500

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna