Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Drukuj

- Wydawanie legitymacji dla strażników Społecznej Straży Rybackiej

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 10-12-2010
Data ostatniej modyfikacji: 11-03-2019 | 12:20

Wydawanie legitymacji dla Strażników Społecznej Straży Rybackiej
1.
Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o wystawienie legitymacji dla Strażnika Społecznej Straży Rybackiej.
2. Strażników powołuje i odwołuje Komendant w uzgodnieniu z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego.
3. Strażnicy podlegają corocznej weryfikacji, której podstawę stanowi efektywność działalności strażnika. Weryfikacji tej dokonuje komendant przy udziale przedstawicieli PZW. Strażnik powinien posiadać kwalifikacje ze znajomości przepisów w zakresie ochrony wód oraz Statutu PZW i Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz predyspozycje do prowadzenia czynności kontrolnych, w tym przede wszystkim odpowiedni stan zdrowia i sprawność fizyczną oraz bezkonfliktowy charakter i umiejętność współżycia w środowisku.

Kogo dotyczy

Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej, Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej


Czas realizacji

Legitymacje wystawiane są bez zbędnej zwłoki.
 

Wymagane dokumenty
1. Wniosek Komendanta Społecznej Straży Rybackiej w Lubaczowie o wystawienie legitymacji dla Strażnika Społecznej Straży Rybackiej.
2. Jedno aktualne zdjęcie.

Opłaty
Nie dotyczy.


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz.U.z 2018r. , poz. 1476).
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 maja 1997r. w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej (Dz.U. z 1997r., Nr 55, poz. 354 z późn.zm.).
3. Regulamin Społecznej Straży Rybackiej w Lubaczowie zatwierdzony Uchwałą Nr VII/55/99 Rady Powiatu Lubaczowskiego z dnia 30 kwietnia 1999r. oraz Uchwała Nr XV/133/2008 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej w Lubaczowie.


Dane urzędu

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

Dane adresowe

ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Miejsce składania dokumentów

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  I piętro, pok. Nr 19, albo w Sekretariacie Starostwa pok. Nr 9

Dni i godziny

Pon - pt   700  - 1500

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna