Dzisiaj jest: środa, 21 kwietnia 2021
Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy
Drukuj

- Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 10-12-2010
Data ostatniej modyfikacji: 20-03-2019 | 14:16

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

1. Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o rejestrację sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.
2. Na podstawie art. 20 ustawy o rybactwie śródlądowym, osoby pełnoletnie rejestrują sprzęt pływający (łodzie wiosłowe, pontony, kajaki) na podstawie złożonego wniosku o zarejestrowanie sprzętu pływającego. Na potwierdzenie zarejestrowania sprzętu wydaje się stosowne zaświadczenie.
3. Właścicielowi wydawane jest zaświadczenie o rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb. Nadany numer rejestracyjny należy w sposób trwały i widoczny oznakować sprzęt pływający.

Kogo dotyczy

Obywateli


Czas realizacji
1. Wpis do rejestru do 1 miesiąca.
2. Wydanie zaświadczenia do 7 dni od daty wpływu kompletnego wniosku.


Wymagane dokumenty
1. Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb (dodatkowo dowód tożsamości do wglądu).
2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.

Opłaty

Opłata za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb 17 zł. Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lubaczowa lub Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, bądź na rachunek Urzędu Miasta: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, nr konta 62 9101 0003 2001 0011 8444 0002.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz.U.z 2018 r. ,poz. 1476).
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z 2001r, Nr 138, poz. 1559 z późn. zm).
3. Ustawa  z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1044).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2096)


Dane urzędu

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

Dane adresowe

ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Miejsce składania dokumentów

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  I piętro, pok. Nr 19  albo w Sekretariacie Starostwa pok. Nr 9

Dni i godziny

Pon - pt   700  - 1500

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna