Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Drukuj

- Wydawanie zaświadczeń i opinii

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 27-05-2010
Data ostatniej modyfikacji: 27-05-2010 | 08:14

Sprawa: Wydawanie zaświadczeń
Podstawa prawna art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Architektury , Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
ul. Jasna 1 pok.20 - 24 (I piętro)
Komórka odpowiedzialna: Wydział Architektury , Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia
Opłaty:
 1. za wniosek - 5,00 zł.,
 2. za każdy załącznik - 0,50 zł.,
 3. za zaświadczenie - 11,00 zł.
Termin załatwienia sprawy: Do 7 dni
Tryb odwoławczy i opłaty: Zażalenie od postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Opłata skarbowa:
 • za podanie - 5,00 zł.,
 • za każdy załącznik - 0,50 zł.
 • Uwagi:
  1. Organ administracji państwowej obowiązany jest wydać zaświadczenie, jeżeli:
   1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
   2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
  2. Organ administracji państwowej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Architektury, Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego.

  Polecamy

  Realizacja: ideo.
  Powered by: Edito CMS
  Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
  Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Polityka cookies
  wstecz góra główna