Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Drukuj

3) Sekretarz Powiatu

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 03-09-2008
Data ostatniej modyfikacji: 04-01-2021 | 09:36

Do zadań Sekretarza Powiatu należy:

 1. nadzorowanie przestrzegania przez pracowników właściwej organizacji pracy, porządku i dyscypliny pracy,
 2. nadzorowanie toku i terminowości wykonywania zadań oraz procesu szkolenia pracowników w Starostwie,
 3. nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z  organizacją posiedzeń Zarządu,
 4. koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd,
 5. nadzorowanie zapewniania warunków materialno-technicznych dla działalności Starostwa,
 6. przeglądanie i rozdzielanie korespondencji,
 7. nadzorowanie działalności kontrolnej Starostwa,
 8. prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie,
 9. sporządzanie testamentu allograficznego,
 10. wykonywanie nadzoru nad  wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi  Starostwa  w zakresie spraw organizacyjnych,
 11. sprawowanie nadzoru nad Wydziałem Organizacyjnym,
 12. prowadzenie rejestru skarg i wniosków, nadzorowanie toku i terminowości ich załatwiania oraz opracowywanie sprawozdań w tym zakresie,
 13. realizowanie procedury ustalenia usługodawcy wykonującego audyt wewnętrzny powiatu,
 14. przygotowywanie umowy z usługodawcą o którym mowa w pkt.13, z określeniem warunków zawartych w ustawie o finansach publicznych, śledzenie prawidłowości jej wykonywania,
 15. przygotowywanie imiennego upoważnienia dla audytora usługodawcy do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w komórkach audytowych,
 16. przechowywanie dokumentów audytowych, ich zabezpieczanie, w tym w formie elektronicznej, udostępnianie planu audytu oraz sprawozdania z jego wykonania, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej,
 17. przekazywanie do realizacji ustaleń audytorskich dokonanych przez usługodawcę i kontrolowanie ich wykonania.
 18. Pełnienie funkcji koordynatora do spraw dostępności zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1062).

 

Ankieta

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna