Dzisiaj jest: sobota, 20 października 2018
Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
Drukuj

Sport

. II Powiatowy Drużynowy Turniej Szachowy

22-01-2009, Powiatowe Centrum Kultury

 

 

 

 

 

 

 

 

R e g u l a m i n
 
 
II Powiatowy Drużynowy Turniej Szachowy
o Puchar Starosty Lubaczowskiego
w kategorii szkół podstawowych I-III i IV-VI
 
 
Zadaniem Turnieju jest popularyzacja udziału w rozgrywkach szachowych jako jednej z propozycji spędzania wolnego czasu, integracja środowiska młodzieżowego.
 
Organizator:
 
Powiatowe Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oleszycach.
 
Termin rozgrywek: 12 lutego 2009 r. (czwartek) godz. 930
 
Miejsce rozgrywek: Oleszyce, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
 
1. Charakter rozgrywek
 
1.1.Turniej prowadzony jest w układzie rozgrywek drużynowych.
Zgłoszona szkoła może wystawić 2 drużyny w każdej z kategorii wiekowej I-III oraz IV-VI
1.2.Drużyny występują w poszczególnych rundach turnieju w składzie 4-osobowym (3 chłopców, oraz 1 dziewczyna).
 
2. System rozgrywek
 
2.1.Turniej jest jednodniowy, bez rozgrywek eliminacyjnych.
2.2.Turniej prowadzony jest w systemie szwajcarskim, na dystansie 7-miu rund.
2.3.Tempo gry wynosi (10 minut na partię, z dodatkowym doliczaniem czasu na zakończenie partii po 5 minut dla zawodnika).
2.4.Harmonogram szczegółowy (godzinowy) rozgrywania poszczególnych rund podany zostanie przed rozpoczęciem Turnieju.
 
 
3. Warunki uczestnictwa
 
3.1. Do rozgrywek zgłaszane są drużyny złożone z czterech zawodników tym 3 chłopców, 1 dziewczyna.
3.2. W skład drużyny wchodzić mogą wyłącznie uczniowie z jednej szkoły
 
4. Sposób zgłoszenia drużyny do udziału w turnieju
 
4.1. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 11.02.2009 r. na adres e-mail: ,  lub pod nr tel. (016) 632 11 26
4.2. W zgłoszeniu należy podać: imiona i nazwiska członków drużyny, ich adresy i daty urodzenia oraz telefon kontaktowy.
4.3. Drużyny nie zgłoszone do turnieju w terminie podanym w pkt. 4.1. zostaną dopuszczone do rozgrywek wyłącznie w przypadku wolnych miejsc. Ostateczne zamknięcie listy uczestników: w dniu turnieju godz. 900
4.4. Zawodnicy zajmują szachownice w kolejności zgłoszenia w składzie drużyny. W trakcie trwania Turnieju zmiana kolejności ustawienia jest niedozwolona.
4.5. Funkcję kapitana drużyny pełni opiekun danej szkoły.
 
5. Wstępny harmonogram Turnieju
 
5.1.Wszystkich zawodników obowiązuje osobiste potwierdzenie udziału na sali gry w dniu turnieju w godz. 900 pod rygorem wykreślenia z listy uczestników.
5.2.Uroczyste otwarcie turnieju: godz. 915
5.3.Harmonogram rozpoczęcia kolejnych rund podany zostanie po uroczystym otwarciu Turnieju.
 
6.  Nagrody
 
6.1. Zwycięskiej drużynie zostanie wręczony Puchar Starosty Lubaczowskiego w kategorii wiekowej I-III, oraz IV-VI
6.2. Przewidziane są nagrody rzeczowe za:
6.2.1. Zdobycie miejsc 1-3 w kategorii drużynowej najlepszych szkół I-III, IV-VI
6.2.2. Uzyskanie najlepszych trzech wyników indywidualnych na szachownicy nr 1 i odpowiednio na szachownicy nr 2, nr 3 oraz szachownicy 4 (dziewczęcej).
 
7. Lista startowa
 
7.1. Kolejność drużyn na liście startowej ustalona w drodze losowania
7.2. W pierwszej rundzie spotkają się drużyny, które wylosowały numery w kolejności porządkowej drużyna nr1 gra z drużyną nr 2, drużyna 3 gra z drużyną nr 4 itd.
7.3. W drużynie o numerze nieparzystym na pierwszej szachownicy gra białymi, w następnych rundach obowiązują zasady kojarzenia wg systemu szwajcarskiego.
 
8. Ustalenie kolejności zwycięzców
 
O kolejności zajętych miejsc decyduje kolejno:
- liczba zdobytych punktów,
- liczba zdobytych punktów na pierwszej szachownicy,
- liczba zdobytych punktów na szachownicy drugiej,
- wynik meczu bezpośredniego,
- wynik na pierwszej szachownicy w meczu bezpośrednim,
- wynik na drugiej szachownicy w meczu bezpośrednim,
- Bucholtz skrócony,
- Bucholtz pełny.
PCKiS

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna