Dzisiaj jest: wtorek, 21 września 2021
Imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Drukuj

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 05-06-2013
Data ostatniej modyfikacji: 07-10-2013 | 09:18

. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

          

          W dniu 10 kwietnia 2013r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie,  przedstawiciele Powiatu Lubaczowskiego oraz Dyrektor ROPSu podpisali umowę  o dofinansowanie projektu  pn. „Boisko sportowe dla Domu Dziecka w Nowej Grobli szansą na lepsze jutro jego wychowanków” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

    Całkowita wartość projektu wynosi 1 269 414, 00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 1 079 001, 00 zł.
   Rozpoczęcie realizacji projektu przypada na dzień 10.04.2013r., natomiast planowany termin zakończenia to 31.12.2013r.
         Celem projektu jest polepszenie życia mieszkańców placówki opiekuńczo - wychowawczej a także jakości dostarczanych im usług oraz podniesienie kwalifikacji personelu tej instytucji.
         Zadanie obejmuje budowę, dla Domu Dziecka w Nowej Grobli , boiska trawiastego do gry  w piłkę nożną oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej do gry w piłkę siatkową i  koszykową oraz tenisa ziemnego. Ponadto w ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla personelu z zakresu instruktora rekreacji ruchowej.

Stan realizacji projektu

    Po podpisaniu umowy o dofinansowanie w pierwszej kolejności podjęto działania w celu organizacji biura projektu, następnie rozpoczęto przygotowania do wdrażania zaplanowanych w projekcie działań. Po przygotowaniu pełnych dokumentacji przetargowych Powiat Lubaczowski dnia 25 kwietnia 2013r.ogłosił przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia na realizację szkoleń w ramach projektu natomiast 30 kwietnia br. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę boisk sportowych w Domu Dziecka.
W wyniku ich rozstrzygnięcia dnia 16 maja podpisano umowę na przeprowadzenie szkoleń, natomiast dnia 27 czerwca zawarto umowę na budowę boisk na kwotę 533 820,00 PLN.
Ponadto w wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych, dla zamówień poniżej 14 000 euro zawarto następujące umowy:
- na wykonanie roll-upu informacyjnego (umowa nr 5/2013 z dnia 09.05.2013r.),
- na wykonanie tablicy informacyjnej (umowa nr 6/2013 z dnia 09.05.2013r.)
- na pełnienie funkcji inwestora zastępczego (umowa nr 7/2013 z dnia 21.05.2013r.),
- na jednokrotną publikację artykułu prasowego (umowa nr 9/2013 z dnia 13.06.2013r.).

W wyniku zawartych umów, zostały wykonane tablica pamiątkowa i roll – up, dnia 21 czerwca ukazał się artykuł o projekcie w Gazecie Wyborczej. Dnia 20 maja rozpoczęto szkolenia dla personelu Domu Dziecka w Nowej Grobli, natomiast 9 lipca rozpoczęto prace przybudowie boisk.Postępu przy realizacji szkoleń:
    W okresie:
- od 20 maja do 21 czerwca przeprowadzono szkolenie Instruktor Rekreacji Ruchowej – Część ogólna.
- od 24 czerwca do 29 czerwca przeprowadzono szkolenie Opieka Przedmedyczna,
- od 1 lipca do 26 lipca przeprowadzono szkolenie Instruktor Rekreacji Ruchowej w Specjalności Piłka Siatkowa
- od 15 lipca do 9 sierpnia przeprowadzono szkolenie Instruktor Rekreacji Ruchowej w Specjalności Tenis Ziemny,

Postęp robót budowlanych:
    Profesjonalne podejście wykonawcy do swoich obowiązków pozwoliło nadrobić wszystkie opóźnienia w przebiegu robót budowlanych, spowodowane późniejszym niż planowano rozstrzygnięciem procedury przetargowej. Na dzień 20 sierpnia przy wielofunkcyjne wykonano podbudowę i większość prac związanych z nawierzchnią. Pozostały jedynie prace przy wykonaniu sztucznej nawierzchni. Prace przy boisku trawiastym do piłki nożnej zostały w całości wykonane łącznie z zasianiem murawy. Przy kompleksie boisk zostały do wykonanie prace przy ogrodzeniu oraz roboty elektryczne.


Więcej informacji o Polsko-Szwajcarskim Programie Współpracy można uzyskać na stronach www.programszwajcarski.gov.pl oraz www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna