Dzisiaj jest: sobota, 18 listopada 2017
Imieniny: Klaudyny, Romana, Tomasza
Drukuj

Ogłoszenia

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 25-11-2014,
Data ostatniej modyfikacji: 10-10-2017 | 14:58

. Atrakcyjne działki na sprzedaż

OGŁOSZENIE

      Zarząd Powiatu w Lubaczowie informuje, iż Powiat Lubaczowski jest właścicielem atrakcyjnych nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowościach:

1. Lubaczów - przy ulicy Sobieskiego:link do mapy

 

L.p.

Nr działki

Powierzchnia

Cena nieruchomości wraz ze składnikami budowlanymi

1

4616/14

0,7879 ha

625.176 zł (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych)

2

4616/15

0,2521 ha

1.205.620 zł  (jeden milion dwieście pięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych)

3

4616/16

0,1673 ha

438.441 zł (czterysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści jeden  złotych)

4

4616/20

0,3853 ha

454.465 zł (czterysta pięćdziesiąt cztery tysięce czterysta sześćdziesiąt pięć złotych)

5

4616/18

0,5179 ha

798.318 zł (siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemnaście  złotych)

 

 


Opis nieruchomości - nieruchomość położona jest na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Lubaczów, w strefie pośredniejw południowej części miasta Lubaczowa w odległości ok. 800 m. od centrum, przy ulicy Mazury i ulicy Sobieskiego – droga wojewódzka nr 866 Dachnów – Budomierz prowadząca do przejścia granicznego z Ukrainą Budomierz-Hruszew. Działki zabudowane są budynkami i budowlami przemysłowymi (po Hucie Stalowa Wola), posiadają dostęp do infrastruktury technicznej poprzez przyłącza: energii elektrycznej, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i telefonicznej. Lokalizacja: pośrednie położenie w strefie zainwestowania produkcyjno-usługowego miasta. Funkcja dominująca obszaru na którym położona jest nieruchomość, to tereny zabudowy przemysłowej.

 

Działka nr 4616/14 – składniki budowlane występujące na działce to: budynek magazynowy z zapleczem socjalnym o pow. użytkowej 154,56 m2, budynek warsztatowo-magazynowy o pow. użytkowej 237,62 m2, budynek hydroforni o pow. użytkowej 55,47 m2, ogrodzenie trwałe o długości 208 m, drogi i plac utwardzony o pow. 640,00 m2, zbiornik wody wraz z pomieszczeniem stacji pomp, zbiorniki wody czystej 2 x 25 m3, zbiornik ppoż.o pow.  600 m2, estakada konstrukcji stalowej.

 

Działka nr 4616/15 – składniki budowlane występujące na działce to: budynek hali produkcyjnej z częścią biurowo-socjalną o pow. użytkowej 1.235,56 m2, ogrodzenie trwałe o długości 64,00 m, brama i furtka, plac utwardzony o pow. 640,00 m2.

 

Działka nr 4616/16 – składniki budowlane występujące na działce to: budynek warsztatowy z częścią biurowo-socjalną o pow. użytkowej 390,46 m2, budynek magazynowy o pow. użytkowej 273,07 m2, ogrodzenie trwałe, plac utwardzony.

 

Działka nr 4616/20 – składniki budowlane występujące na działce to: budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem socjalnym o pow. użytkowej 1.039,95 m2, budynek kotłowni o pow. użytkowej 549,90 m2, ogrodzenie trwałe o długości 7,50 m, plac utwardzony o pow. 60 m2, doły gnilne (baseny roszarnicze).

 

Działka nr 4616/18 – składniki budowlane występujące na działce to: budynek hali produkcyjnej z częścią biurowo-socjalną o pow. użytkowej 2.564,54 m2 , budynek biurowy (hotel) o pow. użytkowej 113,94 m2, budynek wagowni z wagą najazdową samochodową o pow. użytkowej 6,98 m2, budynek stacji pomp o pow. użytkowej 18,57 m2, budynek magazynowy o pow. użytkowej 163,81 m2, ogrodzenie trwałe o długości 23,00 m, droga i plac utwardzony o pow. 1.921 m2.

 

Przeznaczenie nieruchomości - nieruchomość znajduje się na obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - utracił ważność w związku z art. 87 ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W oparciu o zapis w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubaczowa, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 103/XXXIX/2001 z dnia 28.09.2001 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach wytwórczości i składowania 1P – teren Zakładu Maszyn Budowlanych jako „tereny przemysłowo – składowe”.

 

   Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Mielcu, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości, położonych w Lubaczowie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, wystąpi podmiot ubiegający się jednocześnie o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, przetarg na udzielenie zezwolenia i na zbycie takich nieruchomości przeprowadza Agencja.

 

2. Lubaczów (przy ulicy Leśnej) - działki budowlane - link do mapy

 

L.p.

Nr działki

Powierzchnia

Cena nieruchomości netto (bez podatku VAT)

1

1631/8

0,0821 ha

34.707.00 zł (trzydzieści cztery tysiące siedemset siedem złotych 00/100)

2

1631/9

0,0745 ha

31.879,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100)

3

1631/10

0,0735 ha

31.245,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 00/100)

4

1631/11

0,1373 ha

49.043,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści trzy złote 00/100)

5

1631/12

0,0898 ha

30.245,00 zł (trzydzieści tysięcy dwieście  czterdzieści pięć złotych)

 

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Lubaczowa, graniczy z wewnętrzną drogą dojazdową i z drogami osiedlowymi, w bliskiej odległości znajduje się Szpital Powiatowy, w dalszej odległości są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny niezurbanizowane. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Funkcja dominująca obszaru na którym położona jest nieruchomość, to tereny zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej.

Przeznaczenie nieruchomości

Nieruchomość znajduje się na obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Lubaczowa o warunkach zabudowy z dnia 15.04.2014 r. znak: GPR.I.6730.33.5.2014, wyżej wymienione działki wchodzące w skład nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

3. Jędrzejówka gm. Narol  - link do mapy

    

L.p.

Nr działki

Powierzchnia

Cena nieruchomości wraz z zabudowaniami i drzewostanem

1

462/8

0,2959 ha

103.034 zł

(sto trzy tysięce trzydzieści cztery złote)

 

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej gminy Narol. Działki posiadają dostęp do energii elektrycznej, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i telefonicznej, zabudowane są budynkami i budowlami byłego obwodu drogowego. Stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości: zabudowa usługowa, tereny leśne i droga powiatowa.

- Działka nr 462/8 – składniki budowlane występujące na działce to: budynek magazynowy o pow. użytkowej 161,19 m2, ogrodzenie trwałe, oświetlenie terenu, drogi wewnętrzne, plac utwardzony. Część działki jest zainwestowana drzewostanem leśnym.

 

Przeznaczenie nieruchomości

    Nieruchomość znajduje się na obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zapis w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Narol, uchwalonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Narol Nr 187/XX/2000 z dnia 29.11.2000 r., nieruchomość znajduje się w terenach znaczących usług publicznych i komercyjnych, wytwórczości i składowania.

 

4. Miasto Oleszyce: działki budowlane: - link do mapy

 

     Lp.

Nr działki

Pow. działki

/ha/

Cena nieruchomości netto (bez podatku VAT)/zł/

1

921/5

0,0896

22 531 zł

2

921/6

0,0850

21 398 zł

3

921/21

0,0904

24 591 zł

4

921/22

0,0900

23 143 zł

5

921/23

0,0900

22 405 zł

6

921/24

0,0900

22 405 zł

7

921/25

0,0950

20 271 zł

 

Opis i przeznaczenie nieruchomości

Na działce nr 921/2 o pow. 0,0094 ha znajduje się tymczasowy kiosk handlowy, drewniany o wymiarach 4,00 x 5,00 m, nie związany trwale z gruntem, stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności.

Pozostałe działki są niezabudowane.

Wyżej wymienione działki położone są w strefie pośredniej miasta Oleszyce, w południowo-wschodniej części miasta, w odległości ok. 1 km. od jego centrum, w którym znajduje się większość placówek handlowych i usługowych. W bliskim sąsiedztwie znajduje się kompleks budynków Zespołu Szkół w Oleszycach. Od północy działki graniczą z terenami zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i wielorodzinnej. W okolicy znajdują się punkty handlowe.

Działki posiadają pośredni dostęp do energii elektrycznej, sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, telefonicznej oraz gazowej.

 

Przedmiotowe działki położone są w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie ul. Jasna 1, pokój nr 41 lub 39, tel. 16/ 632-87-41 lub 16/632-87-39.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna