Dzisiaj jest: poniedziałek, 18 stycznia 2021
Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Drukuj

Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego

Odpowiedź Marszałka Województwa Podkarpackiego na stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie weryfikacji korekt finansowych nakładanych w związku z nieprawidłowościami stwierdzanymi u beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z dnia 25 sierpnia 2011r.

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego
z dnia 04.01.2011 dotyczy realizacji budowy drogi ekspresowej S - 19

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego
z dnia 04.01.2011


Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego
z dnia 14.01.2011 dotyczy Funduszu pracy


Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego z dnia 14.01.2011 dotyczy Finansowania pobytu mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej

Odpowiedź Marszałka Województwa Podkarpackiego na pismo w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków w ramach RPO WP na remonty dróg powiatowych
 
 
Odpowiedz Prokuratora Generalnego na pismo w sprawie likwidacji Prokuratur Rejonowych

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie zachowania dotychczasowych unormowań prawnych regulujących system wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wyniku redystrybucji środków pomiędzy tymi jednostkami.

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie likwidacji Prokuratur Rejonowych

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie sytuacji w służbie zdrowia na Podkarpaciu a w szczególności nieuregulowania szpitalom przez NFZ należności za tzw. nadwykonania

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie zagrożeń w zakresie lecznictwa onkologicznego dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie konieczności weryfikacji dotkliwych skutków kontroli projektów realizowanych z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie konieczności podwyższenia dotacji ze środków wojewody do pensjonariuszy domów pomocy społecznej do pełnego kosztu utrzymania

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie zmniejszenia środków z Funduszu Pracy na aktywne forme przeciwdziałania bezrobociu oraz Środków na finansowanie wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy


Odpowiedź na stanowisko Związków Powiatów Polskich w sprawie zmniejszenia środków z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz Środków na finansowanie wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy

Odpowiedź na stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie konieczności podwyższenia dotacji ze środków wojewody do pensjonariuszy domów pomocy społecznej do pełnego kosztu utrzymania.

Odpowiedź na stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego z dnia 7 października 2011 roku  w sprawie podwyższenia dotacji na utrzymanie mieszkanców domów pomocy społecznej

Odpowiedź na stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego z dnia 25 sierpnia 2011 w sprawie finansowania w roku 2011 Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza


Odpowiedź na Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmniejszenia środków z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz środków na finansowanie wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy

Komunikat po spotkaniu delegacji Związku Powiatów Polskich z ministrem Jarosławem Gowinem

Uchwała nr 1/2012 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 27 stycznia 2012 r. - dot. wyrażenia stanowczego sprzeciwu wobec planowanego zniesienia sądów rejonowych

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na pismo nr Or. 021.5.16.2011 w sprawie likwidacji sądów rejonowych

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie propozycji zmian w systemie dochodów samorządowych związanych z wpłatami niektórych jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa i proponowanej nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie likwidacji części sądów rejonowych

Odpowiedź Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego lek. Szczepana Jedral na stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie projektu restruktruryzacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa podkarpackiego

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego z dnia 19 kwietnia 2012 w sprawie podziału środków finansowych na ochronę zdrowia

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie dezaprobaty dla wypowiedzi Pana Posła Janusza Palikota dotyczącej Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego  z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie janosikowego

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie schetynówek

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Opowiedź Pana Adama Zdziebło - sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego na interpelację poselską Posła Piotra Tomańskiego dotyczącą stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w sprawie konieczności weryfikacji dotkliwych skutków kontroli projektów realizowanych z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej

W sprawie odstąpienia od zwrotu naliczonej różnicy kwoty subwencji oświatowej w wyniku przeprowadzonych kontroli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych przez Urząd Kontroli Skarbowej.

W sprawie zmian aktów prawnych regulujących organizację Ratownictwa Medycznego.

W sprawie interpretacji art. 54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna