Dzisiaj jest: poniedziałek, 22 października 2018
Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłšwa
Drukuj

a) Życiorys zawodowy

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 28-08-2008
Data ostatniej modyfikacji: 10-06-2015 | 12:32

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Józef Michalik  - absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie – tytuł mgr inż. rolnictwa. Ukończył ponadto Podyplomowe Studium PAN z zakresu Prawa Wspólnotowego oraz Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej z zakresu Europeistyki.


•    w latach 1978-1993 – Kierownik, a następnie Dyrektor Zakładów Rolnych Państwowego Gospodarstwa Rolnego „Igloopol”,
•    w latach 1987 – 1989 Radny Rady Miejskiej w Oleszycach,
•    w latach 1993 – 1997 Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
•    1998 r. - starszy specjalista ds. ekonomiki analiz gospodarczych w Podkarpackiej Izbie Rolniczej w Boguchwale,
•    od 1999 r. - Radny Powiatu Lubaczowskiego pełniący funkcję Starosty,
•    od 04.01.2011 r. do 18.12.2014 r. Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego,
•    Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaczowie,
•    w latach 2010 – 2014 Wiceprzewodniczący Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.


   W okresie pracy parlamentarnej wiele zasług wniósł na rzecz poprawy infrastruktury społecznej powiatu lubaczowskiego i dawnego województwa przemyskiego. Między innymi dzięki jego zaangażowaniu do spisu inwestycji centralnych zostały wprowadzone: rozbudowa szpitala w Lubaczowie, budowa przejścia granicznego w Korczowej, budowa ujęcia wody dla miasta Jarosławia, budowa oczyszczalni ścieków w Przemyślu. Przy jego zaangażowaniu i udziale zostały pozyskane dodatkowe środki finansowe dla gmin z terenu powiatu Lubaczowskiego na infrastrukturę, między innymi na wodociągi kanalizację i oczyszczalnie ścieków, rozbudowę szkół. W czasie pełnienia przez Józefa Michalika funkcji Starosty, zmodernizowano około 320 km dróg powiatowych.


   Jako Starosta jest mocno zaangażowany w stałą modernizację szpitala powiatowego i szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego powiatu. Wybitne osiągnięcia i zasługi wniósł na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy powiatem lubaczowskim i rejonami Jaworowskim, Żółkiewskim i Fastowskim (Ukraina). Przy udziale władz powiatu i ww rejonów organizowane są międzynarodowe konferencje naukowe, spotkania, przeglądy zespołów folklorystycznych, dożynki i wystawy. Działa aktywnie jako Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubaczowie. Przyczynia się do umacniania bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu.


   Jednym z największych osiągnięć powiatu jest realizacja projektu UE „e-Przyśpieszenie w Powiecie Lubaczowskim” zbudowana została bezprzewodowa sieć dostępu do internetu. Starosta Powiatu Lubaczowskiego ma wybitne osiągnięcia w zakresie działalności publicznej i współpracy między powiatem lubaczowskim i gminą Tostedt (Niemcy). Starosta jako przedstawiciel Powiatu Lubaczowskiego podpisał również umowę o współpracy z miastami Sobrance i Medzilaborce (Słowacja). Otrzymał liczne wyróżnienia i dyplomy na szczeblu krajowym, wojewódzkim oraz powiatowym.


   Jako Starosta ściśle współpracuje ze środowiskami kombatantów, między innymi została powołana Powiatowa Rada Kombatancka; wspomaga środowiska kombatanckie przy okazji różnych uroczystości patriotycznych. Jest inicjatorem w zakresie upamiętnienia walk Wojska Polskiego na terenie powiatu lubaczowskiego. Między innymi z jego inicjatywy przy Zespole Szkół w Lubaczowie powstała klasa Liceum Ogólnokształcącego o profilu „służba graniczna” oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie klasa policyjna. Ściśle współpracuje z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyślu. Jest szefem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Przewodniczącym Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lubaczowie.

Udział w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach oraz rankingach dla jednostek samorządu terytorialnego

1)    Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” „Powiaty o najwyższych dochodach w grupie powiatów” w przeliczeniu na 1 mieszkańca – 2002 r. – 7 miejsce; 2003 r. – 1 miejsce, 2004 r. – 1 miejsce, 2005 r. – 14 miejsce , 2006 r. – 12 miejsce, 2007 r. – 10 miejsce, 2008 r. – 5 miejsce i 2009 r. – 5 miejsce;

2)    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie –  2009 r. – nagroda dla laureata konkursu „Nasza gmina/nasze miasto/nasz powiat na rzecz ekorozwoju” w kategorii powiatów – 10.000 zł,

3)    Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 2009 r. – złoty medal opiekuna miejsc pamięci narodowej za opiekę nad miejscami walki i męczeństwa.

osiągnięcia w pracy samorządowej:


2003 r. – Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu - Podziękowanie za pomoc w organizacji ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej „Za Niwą” w Horyńcu – Zdroju; Dyplom Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie – za Zasługi w Rozwoju Sportu Szkolnego,

2003 r., 2006 r., 2007 r., 2008 r., 2009 r. i 2010 r. – wyróżnienie dla najlepszego Starosty w województwie Podkarpackim i nominacja do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej,

2005 r. – Starosta Powiatu Lubaczowskiego Józef Michalik nominowany do tytułu Najlepszy Samorządowiec 2005 r. w kategorii powiatowej w skali kraju – Stowarzyszenie „Ster” w Warszawie,

2005 r. – strona internetowa Powiatu Lubaczowskiego została wybrana na Najlepszą Internetową Stronę Samorządową,

2006 r., 2008 r. i 2011 r. - Powiat Lubaczowski otrzymał tytuł „Powiatu posiadającego Najlepszą Stronę Internetową wśród powiatów województwa podkarpackiego”,

2007r., 2008 r., 2009 r., 2010 r. i 2011 r. - Powiat Lubaczowski otrzymał tytuł „Lider Samorządności w Województwie Podkarpackim”,

2007 r. , 2010 r. i 2014 r.- Starosta Powiatu Lubaczowskiego Józef Michalik otrzymał tytuł Najpopularniejszego Starosty Społeczności Podkarpackiej,

2008 r. i 2009 r. - Starosta Powiatu Lubaczowskiego Józef Michalik otrzymał Podkarpacką Nagrodę Samorządową dla Najlepszego Starosty w Województwie Podkarpackim,

2010 r. – Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych przyznało Józefowi Michalikowi Srebrną Odznakę Honorową jako wyróżnienie i podziękowanie za zasługi dla samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim,

2010 r. – nominowany do nagrody im. Grzegorza Palki za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej,

2014 r. – Starosta Powiatu Lubaczowskiego Józef Michalik otrzymał Nagrodę Ligii Krajowej im. Grzegorza Palki za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej,

2014 r. – Starosta Powiatu Lubaczowskiego Józef Michalik otrzymał Podkarpacką Nagrodę Samorządową dla Najlepszego Starosty w Województwie Podkarpackim w kadencji 2010 - 2014 

Ankieta

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna