Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Drukuj

Uchwały od dnia 16.12.2010 r. do dnia 31.05.2012r.

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 03-02-2020
Data ostatniej modyfikacji: 03-02-2020 | 10:59


Uchwała Nr 1/1/2010 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 16.12.2010r. w sprawie oddanie w najem części hali magazynowej znajdującej się przy ulicy Sobieskiego 6 w Lubaczowie

 

Uchwała Nr 1/2/2010 Zarządu Powiatu w Lubaczowie  z dnia 16.12.2010 r. w sprawie oddania w dzierżawę części działki znajdującej się obok budynku Zakładu Rehabilitacyjnego w Lubaczowie przy ul. Piłsudskiego 8

 

Uchwała Nr 1/3/2010 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 16.12.2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 r.

 

Uchwała Nr 1/4/2010 Zarządu Powiatu z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian z budżecie powiatu na 2010 r.

 

Decyzja Nr 1/5/2010 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

 

Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania nieruchomości w trwały zarząd z dnia 5 stycznia 2011 r.


Uchwała Nr 1/6/2010 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 16.12.2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Dodatkowe zajęcia szansą zaspokajania specyficznych potrzeb rozwojowych" w ramach naboru 1/9.1.2/2010, Poddziałania 9.1.2, Działania nr 9.1, Projekt nr IX PO KL Numer identyfikacyjny KSI: WND-POKL.09.01.02-18-037/10.

Uchwała 1/7/2010 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drógna terenie Gminy Lubaczów do kategorii dróg gminnych

Uchwała 1/8/2010 Zarządu Powiatu w Lubaczowiez dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Miasta i Gminy Oleszyce  do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 2/9/210 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr 2/9/1/2010 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Programu Naprawczego Domu Dziecka w Nowej Grobli stanowiącego załącznik do uchwały Nr 19/129/07 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 11 października 2007 r.

Uchwała Nr 3/10/2010 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności likwidacyjnych Powiatowego Zespołu Ekonomicznego w Lubaczowie

Załącznik do Uchwały Nr 3/2010 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 28.12.2010 r.

Uchwała Nr 4/11/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2011 r.

Załącznik do Uchwały nr 4/11/2011 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 13.0.1.2011 r.

Uchwała Nr 4/12/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu ogłoszonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert na 2011 r. oraz ustalenia regulaminu pracy

Załącznik do uchwały Nr 4/12/2011 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 13 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr 4/13/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie

Decyzja Nr 4/14/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienie trwałego zarządu

Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania nieruchomości w trwały zarząd z dnia 03 lutego 2011 r.

Uchwała Nr 4/15/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie oddania w najem gruntów położonych w Lubaczowie przy ulicy Leśnej 24

Uchwała Nr 4/16/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie oddania w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku w Lubaczowie przy luicy Mickiewicza 45

Uchwała Nr 4/17/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie oddania w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku w Lubaczowie przy ulicy Mickiewicza 45

Uchwała Nr 4/18/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie oddania w najem pomieszczeń garażowych znajdujących się w budynkach przy ul. Mazury 3 w Lubaczowie

Uchwała Nr 4/19/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie oddania w najem budynku garażowego i gospodarczego znajdującego się na nieruchomości przy ul. Sobieskiego 6 w Lubaczowie

Uchwała Nr 4/20/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku administracyjnym przy ulicy Jasnej 1 w Lubaczowie

Uchwała Nr 4/21/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

Uchwała Nr 4/22/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie oddania w bezpłatne używanie nieruchomości położonej w Jędrzejówce gmina Narol

Uchwała Nr 5/23/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubaczowski oraz trybu i zasad ich przyznawania

Załącznik nr 1 do uchwały 5/23/11

Załącznik nr 2 do uchwały 5/23/11

Załącznik nr 3 do uchwały 5/23/11

Załącznik nr 4 do uchwały 5/23/11

Uchwała Nr 6/24/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania ofert złożonych na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariaci na realizację zadań publicznych powiatu oraz ustalenia regulaminu pracy

Załącznik do uchwały nr 6/24/2011

Uchwała Nr 7/25/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie wyboru oferty złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzici Oddział Okręgowy w Przemyślu na realizację zadania publicznego pn "Profilaktyka chorób krwi wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych" w ramach Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2011r.

Uchwała Nr 7/26/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie wyboru oferty złożonej przez Klub Honorowych Dawców Krwi - Koło PCK w Narolu na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Podejmowanie działań w celu pozyskiwania krwi od honorowych dawców krwi" w ramach Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2011r.

Uchwała Nr 7/27/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie wyboru oferty złożonej przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Regionu Ziemi Przemyskiej Powiatowo Miejskie Koło Terenowe Nr 12 w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45 na wsparcie realizacji zadania powiatu pn. "Edukacja zdrowotna w kierunku prawidłowego monitorowania cukrzycy u chorych" w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2011 r.

Uchwała Nr 7/28/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie wybory oferty złożonej przez Regionalne Stowarzyszenie na rzecz osób autystycznych i ich rodzin "Serduszko" z siedzibą w Dąbrowie na realizację zadania publicznego p.n. "Wsiperanie dzieci autystycznych, pomoc ich rodzinom i opiekunom w zakresie organizacji rehabilitacji, różnych form lecznictwa i opieki" w ramach realizacji zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2011r.

Uchwała Nr 7/29/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie wyboru oferty złożonej przez Polski Związek Niewidomych-Koło PZN w Lubaczowie na realizację zadania publicznego pn. "pomoc niepełnosprawnym wzrokowo w zakresie organizacji rehabilitacji, różnych form lecznictwa i opieki" w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2011r.

Uchwała Nr 7/30/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie wyboru oferty złożonej przez Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju w Lubaczowie na realizacje zadania publicznego pn. "Informowanie lokalenej społeczności o pracy Zarządu Powiatu i rady Powiatu" w ramach Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2011r.

Uchwała Nr 7/31/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie wyboru oferty złożonej przez Fundację Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II Międzynarodowe Centrum Młodzieży w Lubaczowie na realizację zadania publicznego pn. " Profilaktyka uzależnień oraz kształtowanie prawidłowych wartości i postaw życiowych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych" w ramach Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2011r.

Uchwała Nr 7/32/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie wyboru oferty złożonej przez Fundację Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II Międzynarodowe Centrum Młodzieży w Lubaczowie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Kształtowanie wrażliwości młodzieży na sztukę poprzez realizację talentów w ramach teatru światła" w ramach Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2011 r.

Uchwała Nr 7/33/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie wyboru oferty złożonej przez Parafię Rzymskokatolicką Narodzenia NMP w Oleszycach na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Zorganizowanie zespołu teatralnego wśród młodzieży z uwzględnieniem autoterapii, muzykoterapii i zajęć integracyjnych" w ramach Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2011 r.

Uchwała Nr 7/34/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie wyboru oferty złożonej przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Karola Boromeusza w Lubaczowie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "II Dni Kultury Papieskiej" złożonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Uchwała Nr 7/35/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr 7/36/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Lubaczowskiego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

Decyzja Nr 7/37/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 marca 2011 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Decyzja Nr 7/38/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 marca 2011 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Decyzja Nr 7/39/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 marca 2011 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Decyzja Nr 7/40/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 marca 2011 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Uchwała Nr 7/41/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Lubaczowie w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

Uchwała Nr 7/42/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Lubaczowie w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

Uchwała Nr 7/43/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 marca 2011 roku o udzieleniu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Oleszycach upoważnienia do podpisania w imieniu jednostki umowy o dofinansowanie projektu pt. "Kompetencje zawodowe w turystyce szansą na lepszy start" i dokonywania innych czynności w ramach projektu

Uchwała Nr 7/44/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Załącznik do Uchwały Nr 7/44/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 marca 2011 r.

Uchwała Nr 7/45/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie określenia wysokości dofinansowania do aparatu słuchowego dla osoby dorosłej

Uchwała Nr 7/46/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie

Uchwała Nr 8/47/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr 8/48/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr 8/49/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr 8/50/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie upoważnienia Członka Zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu w czasie nieobecności Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 9/51/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr 9/52/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu bankowego długoterminowego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 9/52/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 5 kwietnia 2011r
 

Uchwała Nr 9/53/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za 2010 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 9/53/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 kwietnia 2011 r.

 

Uchwała Nr 9/54/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Wielkie Oczy do kategorii dróg gminnych
 

Uchwała Nr 9/55/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg  na terneie Gminy Wielkie Oczy do kategorii dróg gminnych
 

Uchwała Nr 9/56/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Wielkie Oczy do kategorii dróg gminnych
 

Uchwała Nr 9/57/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Wielkie Oczy do kategorii dróg gminnych
 

Uchwała Nr 9/58/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Wielkie Oczy do kategorii dróg gminnych
 

Uchwała Nr 9/59/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Wielkie Oczy do kategorii dróg gminnych
 

Uchwała Nr 9/60/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Wielkie Oczy do kategorii dróg gminnych
 

Uchwała Nr 9/61/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Wielkie Oczy do kategorii dróg gminnych
 

Uchwała Nr 9/62/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Wielkie Oczy do kategorii dróg gminnych
 

Uchwała Nr 9/63/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Wielkie Oczy do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 9/64/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze działki położonej w Lubaczowie przy ul. Leśnej

Uchwała Nr 9/65/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie oddania w dzierżawę części gruntu znajdującego się przy ul. Sobieskiego 6 w Lubaczowie

Uchwała Nr 10/66/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

Decyzja Nr 10/67/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 5 maja 2011 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Uchwała Nr 11/68/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Oleszycach Pani Barbarze Możdżan

Uchwała Nr 12/69/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 12 czerwca 2011 roku w sprawie oddania w dzierżawę w celu uprawiania ogrodu w części działki położonej w Lubaczowie przy ul. Mazury 3

Uchwała Nr 12/70/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie oddania w najem części hali magazynowej znajdującej się przy ul. Sobieskiego 6 w Lubaczowie

Uchwała Nr 12/71/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr 12/72/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr 13/74/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr 12/73/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubaczowie

Załącznik do uchwały Nr 12/73/2011 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego

Uchwała Nr 14/75/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr 14/76/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie wprowadznia zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr 14/77/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr 14/78/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr 14/79/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 14/79/2011 z dnia 14.07.2011

Uchwała Nr 14/80/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 14.07.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 15/81/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.08.2011 w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Uchwała Nr 15/82/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.08.2011 w sprawie umorzenia zaległości pieniężnych

Uchwała Nr 15/83/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.08.2011 w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze działki położonej w Lubaczowie przy ul. Leśnej

Uchwała Nr 15/84/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.08.2011 w sprawie udostępnienia miejsca na zamontowanie ekranu LCD w budynku przy ul. Jasnej 1 w Lubaczowie

Uchwała Nr 15/85/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.08.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Uchwała Nr 15/86/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.08.2011 w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr 15/87/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.08.2011 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny

Decyzja Nr 15/88/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.08.2011 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Decyzja Nr 16/89/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 12.09.2011 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

Uchwała Nr 16/90/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 12.09.2011 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011r.

Uchwała Nr 17/91/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 22.09.2011 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubaczowskiego

Uchwała Nr 17/92/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 22.09.2011 w sprawie wprowadzenia zmian z budżecie powiatu na 2011r

Uchwała Nr 17/93/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 22.09.2011 w sprawie przekazania kompetencji zarządcy drogi powiatowej nr 1664R Lubaczów-Futory na odcinku od km 3+605 do km 6+043, położonym na terenie gminy Oleszyce o łącznej długości 2,438 km

Uchwała Nr 18/94/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 20.10.2011 w sprawie zlecenia i sfinansowania na podstawie art.19a ustawy o działalności i pożytku publicznego i wolontariacie Fundacji Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II Międzynarodowe Centrum Młodżieży w Lubaczowie realizacji zadania powiatu p.n "Kształtowanie wrażliwości młodzieży na sztukę poprzez realizację talentów w ramach teatru światła"

Uchwała Nr 18/95/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 20.10.2011 w sprawie zlecenia i dofinansowania na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Powiatowo-Miejskie Koło Terenowe Nr 12 w Lubaczowie realizacji zadania powiatu p.n "Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych"

Decyzja Nr 18/96/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 20.10.2011 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Decyzja Nr 18/97/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 20.10.2011 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Decyzja Nr 18/98/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 20.10.2011 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Decyzja Nr 18/99/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 20.10.2011 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Decyzja Nr 18/100/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 20.10.2011 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Decyzja Nr 18/101/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 20.10.2011 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Decyzja Nr 18/102/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 20.10.2011 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Uchwała Nr 18/103/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 20.10.2011 w sprawie powołania powiatowej komisji do szacowania szkód powstałych w mieniu powiatowym w wyniku klęski żywiołowej, sytuacji kryzysowej, katastrofy naturalej lub awarii technicznej

Uchwała Nr 18/104/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 20.10.2011 w sprawie odwołania Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie

Uchwała Nr 18/105/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 20.10.2011 w sprawie zatwierdzenia zmiany w regulaminie organizacyjnym Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubaczowie

Uchwała Nr 18/106/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 20.10.2011 w sprawie przystąpienia Powiatu Lubaczowskiego do programu wdrożeniowego " Bezpośrednie wspieranie szkół poprzez wdrażanie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli"

Uchwała Nr 18/107/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 20.10.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011r

Uchwała Nr 18/108/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 20.10.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr 19/109/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 27.10.2011 w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie

Decyzja Nr 20/110/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 10.11.2011r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Decyzja Nr 20/111/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 10.11.2011 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Decyzja Nr 20/112/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 10.11.2011 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Decyzja Nr 20/113/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 10.11.2011 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Decyzja Nr 20/114/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 10.11.2011 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Decyzja Nr 20/115/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 10.11.2011 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Decyzja Nr 20/116/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 10.11.2011 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Decyzja Nr 20/117/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 10.11.2011 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Decyzja Nr 20/118/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 10.11.2011 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Uchwała Nr 20/119/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 10.11.2011r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Lubaczowskiego na lata 2012-2016

Uchwała Nr 20/120/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 10.11.2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 20/121/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 10.11.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr 20/122/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 10.11.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr 21/123/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 07.12.2011r. w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Lubaczowie przy ul. Leśnej 24

Uchwała Nr 21/124/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 07.12.2011r. w sprawie użyczenia części działki położonej w Jędrzejówce gm. Narol

Uchwała Nr 21/125/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 07.12.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

Decyzja Nr 21/126/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 07.12.2011 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Decyzja Nr 21/127/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 07.12.2011 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Decyzja Nr 21/128/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 07.12.2011 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Uchwała Nr 21/129/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 07.12.2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej ogłoszonych w ramach Otrawtego Konkursu Ofert na 2012r. oraz ustalenia regulaminu pracy

Uchwała Nr 21/130/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 07.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2012 r.

Uchwała Nr 21/131/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 07.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2012 r.

Uchwała Nr 21/132/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 07.12.2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych na powierzenie lub wsparcie realizacji zadan publicznych powiatu ogłoszonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert na 2012 r. oraz ustalenia regulaminu pracy

Uchwała Nr 22/133/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 15.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011r.

Uchwała Nr 23/134/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 29.12.2011 r. w sprawie wyboru oferty złożonej przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Regionu Ziemi Przemyskiej Powiatowo Miejskie Koło Terenowe Nr 12 w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45 na wsparcie realizacji zadania powiatu p.n "Edukacja zdrowotna w kierunku prawidłowego monitorowania cukrzycy u chorych" w ramach konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2012r.

Uchwała Nr 23/135/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 29.12.2011 r. w sprawie wyboru oferty złożonej prze Fundację Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II Międzynarodowe Centrum Młodzieży w Lubaczowie na realizację zadania publicznego p.n "Profilaktyka uzależnień oraz kształtowanie prawidłowych wartości i postaw zyciowych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych" w ramach Otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2012.

Uchwała Nr 23/136/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 29.12.2011 r. w sprawie wyboru oferty złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu na realizację zadania publicznego pn. "Profilaktyka chorób krwi wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych" w ramach Otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2012r.

Decyzja Nr 23/137/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 29.12.2011 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Decyzja Nr 23/138/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 29.12.2011 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Decyzja Nr 23/139/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 29.12.2011 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Decyzja Nr 23/140/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 29.12.2011 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Uchwała Nr 23/141/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 29.12.2011r. w sprawie wyboru oferty złożonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja i prowadzenie rodzinnej pieczy zastępczej". w ramach Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2012r.

Uchwała Nr 23/142/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 29.12.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr 23/143/2011 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 29.12.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 r.


UCHWAŁA NR 24/144/2012

UCHWAŁA NR 24/145/2012

UCHWAŁA NR 24/146/2012

UCHWAŁA NR 24/147/2012 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2012r.

 

UCHWAŁA NR 24/148/2012

UCHWAŁA NR 24/149/2012 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2012r.

Uchwała NR 24/150/2012

Uchwała NR 24/151/2012 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Lubaczowski za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r.

Uchwała NR 24/152/2012

Uchwała NR 24/153/2012

UCHWAŁA NR 24/154/2012 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie: wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu bankowego długoterminowego

UCHWAŁA NR 24/155/2012 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

UCHWAŁA NR 24/156/2012 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie częstotliwości przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych

UCHWAŁA NR 25/157/2012 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012r.

Uchwała NR 25/158/2012

Uchwała NR 26/159/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012r.

Uchwała NR 26/160/2012 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Lubaczowskiego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w 2012 r.

Uchwała NR 26/161/2012 w sprawie wyboru oferty złożonej przez Polski Związek Niewidomych -Koło PZN w Lubaczowie na realizację zadania publicznego pn. " pomoc niepełnosprawnym wzrokowo w zakresie organizacji rehabilitacji, różnych form lecznictwa i opieki" w ramach konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2012r.

Uchwała NR 26/162/2012 w sprawie wyboru oferty złożonej przez Klub Honorowych Dawców Krwi- Koło PCK w Narolu na wsparcie realizacji zadania publicznego powiatu p.n. „Podejmowanie działań w celu pozyskiwania krwi od honorowych dawców krwi” w ramach Otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2012r .

Uchwała NR 26/163/2012 w sprawie wyboru oferty złożonej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z siedzibą w Zamościu KSM " Źródło" przy parafii św. Stanisława w Lubaczowie p.n. „ Organizacja i udział w zawodach sportowych rangi centralnej i lokalnej młodzieży zrzeszonej w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży - zorganizowanie Mistrzostw Polski w Pilce Siatkowej i Tenisie Stołowym KSM-ów. " w ramach konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2012r.

Uchwała NR 26/164/2012 w sprawie wyboru oferty złożonej przez Ludowy Klub Sportowy "Unia" w Horyńcu Zdroju na wsparcie realizacji zadania powiatu p.n. „ popularyzacja gry Warcaby 100 polowe poprzez organizację i udział dzieci i młodzieży w zawodach na poziomie wojewódzkim, centralnym i międzynarodowym" w ramach Otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2012r. lubaczowskiego w 2012r.

Uchwała NR 26/165/2012 w sprawie wyboru oferty złożonej przez Lubaczowską Akademię Sztuk Walki na wsparcie realizacji zadania p.n. „ Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży sztuk walki -Karate Tradycyjne Fudokan- udział i organizacja zawodów szczebla centralnego i lokalnego w ramach konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2012r .

Uchwała NR 26/166/2012 w sprawie wyboru oferty złożonej przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Powiatu Lubaczowskiego na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą " popularyzacja i rozwój wśród dzieci i młodzieży sztuk walki w zakresie karate- Shotokan przez udział i organizację zawodów na szczeblu centralnym i lokalnym " w ramach konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2012r.

Uchwała NR 26/167/2012 w sprawie wyboru oferty złożonej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lubaczowie na powierzenie realizacji zadania powiatu p.n. „Organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych rangi mistrzostw powiatu w trzech kategoriach wiekowych : Szkolne grzyska sportowe( szkoły podstawowe) , Gimnazjada i Licealiada, zgodnie z kalendarzem Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego” w ramach konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2012r.


UCHWAŁA NR 27/171/2012 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 23 lutego 2012 r. o udzielenie Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie upoważnienia do podpisywania w imieniu jednostki umowy o dofinansowanie projektu pt. "Mamy szansę - dajemy szansę"oraz dokonywania innych czynności w ramach projektuUchwała Nr 29/177/2012 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Lubaczowskiego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w 2012 r.

Uchwała Nr 30/182/2012 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 r.


Uchwała Nr 30/183/2012 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie powiatu lubaczowskiego na 2012 r.


Uchwała Nr 30/184/2012 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu bankowego długoterminowego

Uchwała Nr 30/185/2012 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych

Uchwała Nr 30/186/2012 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Uchwała Nr 31/187/2012 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Uchwała Nr 31/188/2012 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu lubaczowskiego na 2012 r.

UCHWAŁA NR 31/189/2012 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. o upoważnieniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie

UCHWAŁA NR 32/190/2012 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o udzieleniu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie upoważnienia do zawierania porozumień w sprawie pieczy zastępczej

UCHWAŁA NR 32/191/2012 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r.o upoważnieniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie

UCHWAŁA NR 32/192/2012 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 32/193/2012 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 33/194/2012 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zlecenia i dofinansowania na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Stowarzyszeniu Pszczelarzy Ziemi Lubaczowskiej "Eko-Barć" realizacji zadania powiatu p.n. "Apiterapia - szansą na rozwój lubaczowskiego pszczelarstwa"

UCHWAŁA NR 33/195/2012 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie powiatu lubaczowskiego na 2012 r.

UCHWAŁA NR 33/197/2012 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie Panu Zbigniewowi Hypiakowi

UCHWAŁA NR 33/198/2012 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie Panu Andrzejowi Nepelskiemu

UCHWAŁA NR 33/199/2012 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 24 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 33/200/2012 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wydzierżawienia miejsca na maszcie telekomunikacyjnym będącym własnością powiatu zlokalizowanym w miejscowości Ułazów gm.Stary Dzików


 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna