Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Drukuj

XXVII Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 29-12-2020
Data ostatniej modyfikacji: 29-12-2020 | 08:46

1. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu w Lubaczowie - imienne wyniki głosowania.
2.. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2020r., - imienne wyniki głosowania.
3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie: wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę na czas określony tj. do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, lokalów o łącznej powierzchni 1092, 64 m2 (budynek A 985, 31, budynek E 107, 33m2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie przy ulicy Mickiewicza 168 na działalność gastronomiczną- imienne wyniki głosowania.
4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - imienne wyniki głosowania.
5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół w Oleszycach - imienne wyniki głosowania.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania - imienne wyniki głosowania.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany uchwały nr XX/122/2016 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 września 2016r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród organu prowadzącego i dyrektora szkoły - imienne wyniki głosowania.
8. Głosowanie w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu w Lubaczowie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubaczowie.Głosowanie kandydatury Pana Zygmunta Gmyrka - imienne wyniki głosowania.
9. Głosowanie w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu w Lubaczowie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubaczowie. Głosowanie kandydatury Pana Marcina Piotrowskiego - imienne wyniki głosowania.
10. Głosowanie w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu w Lubaczowie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubaczowie. Głosowanie kandydatury Pana Kazimierza Rymarowicza - imienne wyniki głosowania.
11. Głosowanie w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu w Lubaczowie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubaczowie. Głosowanie kandydatury Pani Marty Tabaczek - imienne wyniki głosowania.
12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zgłoszenia przedstawicieli Rady Powiatu do składu Komisji konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Z-c y Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lubaczowie - imienne wyniki głosowania.

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna