Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Drukuj

XXVI Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 03-11-2020
Data ostatniej modyfikacji: 03-11-2020 | 11:17

1 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu w Lubaczowie -  imienny wykaz głosowania radnych
2 Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu w Lubaczowie -  imienny wykaz głosowania radnych
3 Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok -  imienny wykaz głosowania radnych  
4 Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu lubaczowskiego w 2021r.
5 Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie trybu udzielania  i rozliczania dotacji udzielanych dla szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Lubaczowskiego, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji -  imienny wykaz głosowania radnych  
6 Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie Nr XII/94/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu pt. "Wzrost, jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego" w ramach Osi priorytetowej IX, Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie nr 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 -  imienny wykaz głosowania radnych  
7 Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2020r -  imienny wykaz głosowania radnych  
8 Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego -  imienny wykaz głosowania radnych  
9 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przystąpienia Powiatu Lubaczowskiego do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze -  imienny wykaz głosowania radnych

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna