Dzisiaj jest: środa, 21 kwietnia 2021
Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy
Drukuj

XXIX Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 05-02-2021
Data ostatniej modyfikacji: 05-02-2021 | 08:55

1. Wprowadzenie zmian do porządku obrad XXIX sesji Rady Powiatu w Lubaczowie - imienne wyniki głosowania.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie - imienne wyniki głosowania.
3. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie budżetu Powiatu Lubaczowskiego na 2021r.,- imienne wyniki głosowania.
4. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2021-2030 - imienne wyniki głosowania.
5. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie udzielenia Powiatowi Przeworskiemu pomocy finansowej - imienne wyniki głosowania.
6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lubaczowie na 2021r. - imienne wyniki głosowania.
7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  w 2021r.,- imienne wyniki głosowania.
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025- imienne wyniki głosowania.
9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubaczowskim na lata 2021-2028 - imienne wyniki głosowania.
10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Służącemu Działaniom Profilaktycznym w Zakresie Promowania  i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą  w Rodzinie na lata 2021-2025- imienne wyniki głosowania.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (VI)" Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe/ Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020- imienne wyniki głosowania.
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (VII)" Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020- imienne wyniki głosowania.

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna