Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Drukuj

XXIII Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 10-08-2020
Data ostatniej modyfikacji: 10-08-2020 | 10:13

1. Przyjęcie porządku obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Lubaczowie wraz z wprowadzonymi zmianami
2. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie
3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie
4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie
5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu  wotum zaufania
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za 2019r.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lubaczowie  z tytułu wykonania budżetu powiatu  za  2019r.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2020r.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2019r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej SP ZOZ w Lubaczowie za 2019r
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie nadania statutu Technikum nr 1 w Oleszycach
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie nadania statutu Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Oleszycach
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyłączenia i likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Oleszycach
14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyłączenia i likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół  w Oleszycach
15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyłączenia i likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Oleszycach
16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w Oleszycach Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Oleszycach
17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w Oleszycach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół w Oleszycach
18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie nr XII/93/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Wzrost, jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego" w ramach Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie nr 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w  sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie nr XII/94/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu pt. "Wzrost, jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego" w ramach Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie nr 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie zmian w Statucie Domu Dziecka w Nowej Grobli
21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
23. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki nieruchomości w celu zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
24. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia petycji dot. celowości i zasadności wykonania dokumentacji na wykonanie rowu przy wybudowanej drodze powiatowej Nr 1641R Lipsko – Brzeziny
25. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców     ul. Dębickiego w Lubaczowie
26. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia petycji  w sprawie budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1648R relacji Moszczanica-Niemstów- Cieszanów

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna