Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Drukuj

XX Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 11-05-2020
Data ostatniej modyfikacji: 11-05-2020 | 09:22

1. Wprowadzenie zmian do porządku obrad XX Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie– wyniki głosowania
2. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie – wyniki głosowania
3.. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie – wyniki głosowania
4. Podjęcie Uchwały  Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubaczowie - wyniki głosowania
5. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - wyniki głosowania
6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w  sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie Nr XVII/156/2020 z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie Statutu Powiatowego - wyniki głosowania – wyniki głosowania.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie – wyniki głosowania.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2020r. – wyniki głosowania.
9. Imienny wykaz głosowania w sprawie wycofania z porządku obrad pkt 20 „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie nadania Statutu Muzeum Kresów w Lubaczowie”.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  Powiatu Lubaczowskiego na 2020r.  – wyniki głosowania
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2020-2030 – wyniki głosowania.
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 16487R relacji Moszczanica- Niemstów - Cieszanów– wyniki głosowania.

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna