Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Drukuj

XVII Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 03-02-2020
Data ostatniej modyfikacji: 03-02-2020 | 12:45

1. Wprowadzenie zmian do porządku obrad – wyniki głosowania
2. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie – wyniki głosowania
3. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubaczowie na 2020r.- wyniki głosowania
4. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lubaczowie na 2020r. - wyniki głosowania
5. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie przyjęcia  Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Lubaczowskiego na lata 2020-2022 - wyniki głosowania
6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie określenia zadań  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2020r.
7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie – wyniki głosowania
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Oleszycach - wyniki głosowania
9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2020r. - wyniki głosowania
10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/257/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 18.10.2018 w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie - wyniki głosowania
11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu  pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (V)" Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe/Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - wyniki głosowania
12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. "Aktywizacja osób powyżej 29r.ż pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (VI)" Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – wyniki głosowania.

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna