Dzisiaj jest: środa, 21 kwietnia 2021
Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy
Drukuj

XVI Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 07-01-2020
Data ostatniej modyfikacji: 07-01-2020 | 14:21

1. Wprowadzenie zmian do porządku obrad XVI Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie – wyniki głosowania
2. Przyjęcie protokołu z  XV Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie -  wyniki głosowania
3. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie  w  sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019 r.
4. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019-2030
5. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie budżetu Powiatu Lubaczowskiego na 2020r. wraz z wprowadzonymi zmianami
6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2020-2030
7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 2020r.
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy chodnika dla pieszych przy ul. Skorupki w Cieszanowie w ciągu drogi powiatowej nr 1648R Moszczanica- Niemstów- Cieszanów
10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1648R Moszczanica- Niemstów- Cieszanów w miejscowości Niemstów
11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozstrzygnięcia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 18 listopada 2019r. Pani Renaty Sutor
12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozstrzygnięcia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 6 grudnia 2019r. Pani Renaty Sutor
13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2019 r.
14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Oleszycach
15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony, lokalu o powierzchni 33,72 m2 części parteru w budynku "K" Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie przy ulicy Mickiewicza 168, dla Firmy Handlowo Usługowej Elżbieta Klimaczak ul. Kościuszki 110, 37-600 Lubaczów z przeznaczeniem na sklepik z artykułami spożywczymi, gazetami i innymi drobnymi artykułami codziennego użytku z wyłączeniem handlu papierosami, wyrobami tytoniowymi oraz napojami alkoholowymi
17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron części porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Jarosławskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna