Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Drukuj

XV Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 05-12-2019
Data ostatniej modyfikacji: 05-12-2019 | 08:42

1 Wprowadzenie zmian do porządku obrad – wyniki głosowania
2 Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie – wyniki głosownia
3 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019 r.
4 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019-2030
5 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie. w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie za 2019 oraz 2020 rok
6 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  w dzierżawę na czas określony lokalu o powierzchni 67,94 m2 w budynku „M” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie przy ulicy Mickiewicza 168 na działalność gabinetów fizjoterapeutycznych
7 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej w zakresie niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku
8 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Lubaczowskiego do realizacji projektu pod nazwą „Przedszkole nowych możliwości” w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19, działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej
9 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Oleszycach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół w Oleszycach

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna