Dzisiaj jest: środa, 21 kwietnia 2021
Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy
Drukuj

XI Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Opublikowane przez: Katarzyna Goraj
Data publikacji: 08-08-2019
Data ostatniej modyfikacji: 02-09-2019 | 09:36

1.

Przyjęcie porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami XI Sesji Absolutoryjnej Rady Powiatu w Lubaczowie.

2.

Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.

3.

Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.

4.

Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Lubaczowskiego wotum zaufania.

5.

Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za 2018r.

6.

Podjęcie Uchwały   Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

7.

Podjęcie Uchwały  Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie.

8.

Podjęcie  Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie sprawozdania finansowego za 2018 r. Muzeum Kresów w Lubaczowie.

9.

Podjęcie Uchwały  Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie.

10.

Podjęcie Uchwały  Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i       pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

11.

Podjęcie Uchwały  Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyjęcia Oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej SPZOZ w Lubaczowie za 2018r.

12.

Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/154/2017 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

13.

Podjęcie Uchwały  Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

14.

Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, odcinka drogi powiatowej na terenie Miasta Cieszanów.

15.

Podjęcie Uchwały  Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, odcinków dróg powiatowych na terenie Miasta Oleszyce.

16.

Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lubaczowskiego od dnia 1 września 2019 roku.

17.

Podjęcie Uchwały  Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

18.

Podjęcie Uchwały  Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. "Od kreatywności do innowacyjności- zawody przyszłości" złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19 RPO WP na lata 2014- 2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz zabezpieczenia wniesienia wkładu własnego do realizacji projektu.

19.

Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

20.

Podjęcie Uchwały  Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019 r.

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna