Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Drukuj

X Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 05-08-2019
Data ostatniej modyfikacji: 08-08-2019 | 14:42

1. Zmiana porządku obrad - wyniki głosowania.
2. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie - wyniki głosowania.
3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.
4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019-2030.
5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego na realizacje zadania publicznego Przebudowa drogi powiatowej Nr P 1555R Cewków – Wola
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn.  ,,Zwiększenie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego  i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna,  Działanie nr 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zabezpieczenia przez Powiat Lubaczowski środków finansowych na wkład własny do realizacji projektu  pn.  ,,Zwiększenie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego  i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna,  Działanie nr 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych i wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na ten cel
8. Głosowanie imienne w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
9. Głosowanie imienne nad wnioskiem w sprawie deklaracji.

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna