Dzisiaj jest: piątek, 23 kwietnia 2021
Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha
Drukuj

IV Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 17-06-2019
Data ostatniej modyfikacji: 05-08-2019 | 09:53

1 Zmiany w porządku obrad - wyniki głosowania
2 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Lubaczowskiego na 2019.
3 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019-2030.
4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubaczowie na 2019rok.
5 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lubaczowie na 2019rok.
6 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2019r.
7 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021.
8 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
9 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt.” Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (V)” Działanie 7.2. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
10 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku  o nie podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XLI/252/2018 Z DNIA 18.10.2018

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna