Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Drukuj

kadencja 2018-2023

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 04-01-2019
Data ostatniej modyfikacji: 02-03-2021 | 12:34

I sesja  - 20.11.2018

Uchwała nr I/1/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lubaczowie

Uchwała nr I/2/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lubaczowie


Uchwała nr I/3/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Starosty

Uchwała nr I/4/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wicestarosty


Uchwała nr I/5/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Lubaczowie

II sesja - 29.11.2018

 

Uchwała nr II/6/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Uchwała nr II/7/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2018 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uchwała nr II/8/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Lubaczowskiego

Uchwała nr II/9/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Lubaczowskiego

Uchwała nr II/10/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/63/2003 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 11 wrzesnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia na rzecz Euroregionu Karpackiego - Euro Karpaty w Rzeszowie

Uchwała nr II/11/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/239/2005 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przystąpienia Powiatu Lubaczowskiego do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych

Uchwała nr II/12/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Lubaczowie do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Uchwała nr II/13/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej w zakresie niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

Uchwała nr II/14/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2018r.

Załącznik

Uchwała nr II/15/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie


Uchwała nr II/16/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

Uchwała nr II/17/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie najmu, dzierżawy i użyczenia lokali użytkowych, garaży i gruntów będących własnością powiatu lubaczowskiegoIII sesja - 28.12.2018

Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu w Lubaczowie

Uchwała nr III/19/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej


Uchwała nr III/20/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

Uchwała nr III/21/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego

Uchwała nr III/22/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Promocji, Kultury i Turystyki

Uchwała nr III/23/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej oraz zakresu jej działania


Uchwała nr III/24/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz zakresu jej działania

Uchwała nr III/25/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia skladu osobowego Komisji Gospodarki Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego oraz zakresu jej działania


Uchwała nr III/26/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia skladu osobowego Komisji Promocji i Turystyki oraz zakresu osobowego jej działania

Uchwała nr III/27/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr III/28/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr III/29/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr III/30/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Lubaczowie


Uchwała nr III/31/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 2019 rok

Plan pracy Rady na 2019 rok

Uchwała nr III/32/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Powiatu w Lubaczowie

Uchwała nr III/33/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Lubaczowskiego do Związku Międzygminnego "Ziemia Lubaczowska"

Uchwała nr III/34/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie odwołania Pana Józefa Michalika i Stanisława Kędziora z członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lubaczowie

Uchwała nr III/35/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lubaczowie na kadencję 2016-2020

 

Uchwała nr III/36/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie stanowiska Starosty i Rady Powiatu w Lubaczowie z okazji 100-lecia walk w obronie polskości Lubaczowa i powiatu cieszanowskiego

 

Stanowisko Starosty i Rady Powiatu w Lubaczowie

Uchwała nr III/37/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2018 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


Uchwała nr III/38/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie okreslenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2018r.

Załącznik


IV Sesja – 31.01.2019r.

Uchwała NR IV/39/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Lubaczowskiego na 2019 r.

Załączniki do Uchwały nr IV/39/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.

 

UCHWAŁA NR IV/40/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019-2030

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/40/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 stycznia 2019 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa

UCHWAŁA NR IV/41/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubaczowie na 2019 rok

Załącznik do Uchwały na IV/41/209 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubaczowie na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV/42/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lubaczowie na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały IV/42/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31.01.2019r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/42/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31.01.2019r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/42/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31.01.2019r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/42/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31.01.2019r.


UCHWAŁA NR IV/43/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021

Załącznik do Uchwały Nr IV/43/2019 RADY POWIATU w Lubaczowie z dnia 31.01.2019 r.


UCHWAŁA NR IV/44/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2019 r.

Załącznik do Uchwały Nr IV/44/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2019 r.

UCHWAŁA NR IV/45/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

UCHWAŁA NR IV/46/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (V)” Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

V Sesja – 28.02.2019r.

UCHWAŁA NR V/47/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2026 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR V/47/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 lutego 2019r.

Prognoza Oddziaływania na Środowisko

Uchwała NR V/48/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/39/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 stycznia 2019 r w sprawie budżetu Powiatu Lubaczowskiego na 2019 r.

Uchwała NR V/49/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019 r.

UCHWAŁA NR V/50/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i oddanie w najem bez przetargu aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

UCHWAŁA NR V/51/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2019 r.

Załącznik do Uchwały Nr V/51/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie
 

VI Sesja – 29.03.2019r.

Uchwała NR VI/52/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały VI/52/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały VI/52/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały VI/52/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały VI/52/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/53/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

UCHWAŁA NR VI/54/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zgłoszenia przedstawicieli Rady Powiatu do składu Komisji konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

UCHWAŁA NR VI/55/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

Załącznik do Uchwały Nr VI/55/2019 Rady Powiatu w Luabczowie z dnia 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/56/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego” oraz zasad jego nadawania.

Załącznik Nr1 do Uchwały Nr VI/56/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 marca 2019 r.

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr VI/56/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 marca 2019 r.

Załącznik Nr3 do Uchwały Nr VI/56/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/57/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

 

VII Sesja – 09.04.2019r.

UCHWAŁA NR VII/58/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

VIII Sesja – 29.04.2019r

Uchwała NR VIII/59/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR VIII/59/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały NR VIII/59/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały NR VIII/59/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019 r.


UCHWAŁA NR VIII/60/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Lubaczowskiego do Związku Międzygminnego „Ziemia Lubaczowska”

UCHWAŁA NR VIII/61/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Ziemia Lubaczowska”

IX sesja - 07.05.2019

UCHWAŁA NR IX/62/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie nadania Jego Eminencji Marianowi Kardynałowi Jaworskiemu tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”

UCHWAŁA NR IX/63/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie nadania Jego Ekscelencji Biskupowi dr hab. Mariuszowi Leszczyńskiemu tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”


UCHWAŁA NR IX/64/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie nadania Panu Józefowi Michalikowi tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”


UCHWAŁA NR IX/65/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie nadania dr Zygmuntowi Kubrakowi tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”


UCHWAŁA NR IX/66/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie nadania pośmiertnie Panu Andrzejowi Buczkowi tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”


UCHWAŁA NR IX/67/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie nadania Panu Władysławowi Ortylowi tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”


UCHWAŁA NR IX/68/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie nadania Panu Zbigniewowi Wróblowi tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”

X Sesja - 06.06.2019


 UCHWAŁA NR X/69/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie zdnia 6 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.
 

Zał.Nr 1 do Uchwały Nr X/69/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.

Zał.Nr 2 do Uchwały Nr X/69/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.


UCHWAŁA NR X/70/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019-2030.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/70/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019-2030
 

UCHWAŁA NR X/71/2019  Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego na realizacje zadania publicznego Przebudowa drogi powiatowej Nr P 1555R Cewków – Wola

UCHWAŁA NR X/72/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn.  ,,Zwiększenie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego  i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna,  Działanie nr 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

UCHWAŁA NR X/73/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie   z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zabezpieczenia przez Powiat Lubaczowski środków finansowych na wkład własny do realizacji projektu  pn.  ,,Zwiększenie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego  i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna,  Działanie nr 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych i wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na ten cel
.

 

 

XI Sesja - 27.06.2019

 

UCHWAŁA NR XI/74/2019  Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Lubaczowskiego wotum zaufania.


UCHWAŁA Nr XI/75/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za 2018r.

UCHWAŁA Nr XI/76/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.


UCHWAŁA Nr XI/77/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały  Nr XI/77/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie.

Załącznik Nr 2do Uchwały  Nr XI/77/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie.

Załącznik Nr 3 do Uchwały  Nr XI/77/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie.

Załącznik Nr 4 do Uchwały  Nr XI/77/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie.

UCHWAŁA Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2018 r. Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały  Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2018 r. Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Załącznik Nr 2 do Uchwały  Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2018 r. Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Załącznik Nr 3 do Uchwały  Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2018 r. Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Złącznik Nr 4 do Uchwały  Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2018 r. Muzeum Kresów w Lubaczowie.

UCHWAŁA Nr XI/79/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/2019

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2019

Załacznik nr 3 do Uchwały Nr XI/79/2019

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/79/2019UCHWAŁA Nr XI/80 /2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/80/2019

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/80/2019

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/80/2019

załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/80/2019

załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/80/2019

załącznik nr 6 do Uchwały Nr XI/80/2019


UCHWAŁA Nr XI/81/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej SPZOZ w Lubaczowie za 2018r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/81/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie Oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej SPZOZ w Lubaczowie.


UCHWAŁA Nr XI/82/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/154/2017 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

Załącznik Nr 1

UCHWAŁA Nr XI/83/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

UCHWAŁA Nr XI/84/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, odcinka drogi powiatowej na terenie Miasta Cieszanów.

UCHWAŁA Nr XI/85/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, odcinków dróg powiatowych na terenie Miasta Oleszyce.

Załącznik Nr 1


UCHWAŁA Nr XI/86/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lubaczowskiego od dnia 1 września 2019 roku.

UCHWAŁA Nr XI/87/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XI/88/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. "Od kreatywności do innowacyjności- zawody przyszłości" złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19 RPO WP na lata 2014- 2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz zabezpieczenia wniesienia wkładu własnego do realizacji projektu.

UCHWAŁA Nr XI/89/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

UCHWAŁA Nr XI/90/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019 r.
 

XII Sesja Rady Powiatu - 26.08.2019
1. Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie oddania w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku w Lubaczowie przy ul. Mickiewicza 45
2. Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.
  Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/92/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.
  Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/92/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.
  Załącznik nr 3 do uchwały Nr XII/92/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.
  Załącznik nr 4 do uchwały Nr XII/92/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.
3. Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie  zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Wzrost, jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie nr 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
4. Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu pt. "Wzrost, jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie nr 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
5. Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
6. Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Promocji Kultury


 

XIII Sesja Rady Powiatu - 18.09.2019
1. Uchwała Nr XIII/97/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie na złożenie wniosku o dofinansowanie, zaciąganie zobowiązań (zawarcie umowy) oraz przyjęcie dofinansowania w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie" w ramach Programu priorytetowego 3.4, Część 1, Ochrona Atmosfery, Budownictwo Energooszczędne, Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie organizowanego przez NFOŚIGW.
2. Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 września 2019r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Jarosławskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 września 2019r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Jarosławskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
3. Uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 września 2019r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/99/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 września 2019r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/99/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 września 2019r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/99/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 września 2019r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/99/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 września 2019r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.
4. Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 września 2019r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/154/2017 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/100/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 września 2019r.  w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/154/2017 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

d

XIV Sesja Rady Powiatu - 30.10.2019
1 Uchwała Nr XIV/101/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie  z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.
  Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie  z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.
  Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie  z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.
  Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie  z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.
  Zał. Nr 4 do Uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie  z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.
2 Uchwała  Nr XIV/102/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie  z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały  Nr XX/122/2016 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród organu prowadzącego i dyrektora szkoły.
3 Uchwała Nr XIV/103/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie  z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/250/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania   i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
4 Uchwała Nr XIV/104/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r.  w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym  w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie.
5 Uchwała Nr XIV/105/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 4 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie.
6 Uchwała Nr XIV/106/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie.
7 Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkól im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkól im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie.
8 Uchwała Nr XIV/108/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Oleszycach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Oleszycach.
9 Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Powiatu z dnia 30 października 2019r. w Lubaczowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie  w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie.
10 Uchwała Nr XIV/110/2019 Rady Powiatu z dnia 30 października 2019r. w Lubaczowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół w Oleszycach w pięcioletnie Technikum  w Zespole Szkół w Oleszycach.
11 Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Powiatu z dnia 30 października 2019r. w Lubaczowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół w Oleszycach w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Oleszycach.
12 Uchwała Nr XIV/112/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lubaczowie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lubaczowie Technikum Uzupełniające wchodzących w skład Zespołu J Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie.
13 Uchwała Nr XIV/113/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Lubaczowskiego.
14 Uchwała Nr XIV/114/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie przekazania petycji  do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
  Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XIV/114/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie przekazania petycji  do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
15 Uchwała Nr XIV/115/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
  Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XIV/115/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
16 Uchwała   Nr XIV/116/2019 Rady Powiatu z dnia 30 października 2019r. w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej.
  Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XIV/116/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej.
17 Uchwała  Nr XIV/117/2019Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej.
  Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XIV/117/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej.
18 Uchwała  Nr XIV/118/2019Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi  na działanie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie.
  Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XIV/118/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi  na działanie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie.
19 Uchwała  Nr XIV/119/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Starosty Lubaczowskiego.
  Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XIV/119/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Starosty Lubaczowskiego.
20 Uchwała  Nr XIV/120/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie przyjęcie Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019-2022.
  Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XIV/120/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie przyjęcie Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019-2022.
21 Uchwała Nr XIV/121/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Lubaczowski porozumienia o współpracy z Instytutem Geografii Społeczno-Ekonomicznym i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.
  Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XIV/121/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Lubaczowski porozumienia o współpracy z Instytutem Geografii Społeczno-Ekonomicznym i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.
22 Uchwała Nr XIV/122/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Lubaczowski porozumienia o współpracy z Powiatem Tomaszowskim.
  Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XIV/122/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Lubaczowski porozumienia o współpracy z Powiatem Tomaszowskim.
23 Uchwała Nr XIV/123/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2019 r.
  Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XIV/123/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2019 r.
24 Uchwała Nr XIV/124/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
  Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XIV/124/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
25 Uchwała Nr XIV/125/2019  Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Powiatu w Lubaczowie do składu Komisji Konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
26 Uchwała  Nr XIV/126/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
27 Uchwała Nr XIV/127/2019  Rady Powiatu w Lubaczowie z z dnia 30 października 2019r.  dnia 30 października 2019r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu lubaczowskiego w 2020 r.
  Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XIV/127/2019  Rady Powiatu w Lubaczowie z  dnia 30 października 2019r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu lubaczowskiego w 2020 r.
  Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XIV/127/2019  Rady Powiatu w Lubaczowie z  dnia 30 października 2019r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu lubaczowskiego w 2020 r.
28 Uchwała Nr XIV/128/2019  Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 roku.
  Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XIV/128/2019  Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2019r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 roku.
29 Uchwała Nr XIV/129/2019  Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie  zasad używania herbu   i flagi Powiatu Lubaczowskiego.


 

XV Sesja Rady Powiatu - 28.11.2019
1 Uchwała Nr XV/130/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019 r.
  Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/130/2019
  Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/130/2019
  Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/130/2019
2 Uchwała Nr XV/131/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019-2030
  Załącznik do uchwały nr XV/131/2019
3 Uchwała Nr XV/132/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie za 2019 oraz 2020 rok
4 Uchwała Nr XV/133/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  w dzierżawę na czas określony lokalu o powierzchni 67,94 m2 w budynku „M” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie przy ulicy Mickiewicza 168 na działalność gabinetów fizjoterapeutycznych
5 Uchwała Nr XV/134/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej w zakresie niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku
  Załącznik do uchwały nrXV/134/2019
6 Uchwała Nr XV/135/201Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2019r.w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Lubaczowskiego do realizacji projektu pod nazwą „Przedszkole nowych możliwości” w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19, działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej
7 Uchwała Nr XV/136/201Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2019r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Oleszycach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół w Oleszycach

 

  XVI Sesja Rady Powiatu - 30.12.2019
1 Uchwała  NR XVI/137/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r. w  sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019 r.
  Załącznik Nr 1
  Załącznik Nr 2
  Załącznik Nr 3
  Załącznik Nr 4
2 Uchwała NR XVI/138/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019-2030
  Załącznik Nr 1
3 Uchwała  NR XVI/139/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r.w sprawie budżetu Powiatu Lubaczowskiego na 2020r.
  Tabela Nr 1
  Tabela  Nr 3 dochody
  Tabela Nr 3 wydatki
  Tabela Nr 4 dochody
  Tabela Nr 4 wydatki
  Tabela Nr 5 dochody
  Tabela Nr 5 wydatki
  Tabela Nr 6 dochody
  Tabela Nr 6 wydatki
  Tabela Nr 2 wydatki 2020
  Załącznik Nr 1
4 Uchwała NR XVI/140/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2020-2030
  Załącznik Nr 1
5 Uchwała NR XVI/141/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r.w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 2020r.
  Załącznik Nr 1
6 Uchwała NR XVI/142/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
7 Uchwała NR XVI/143/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r.w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy chodnika dla pieszych przy ul. Skorupki w Cieszanowie w ciągu drogi powiatowej nr 1648R Moszczanica- Niemstów- Cieszanów.
  Załącznik Nr 1
8 Uchwała NR XVI/144/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1648R Moszczanica- Niemstów- Cieszanów w miejscowości Niemstów.
  Załącznik Nr 1
9 Uchwała NR XVI/145/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 18 listopada 2019r. Pani Renaty Sutor.
  Załącznik Nr 1
10 Uchwała NR XVI/146/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r.w sprawie rozstrzygnięcia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 6 grudnia 2019r. Pani Renaty Sutor.
  Załącznik Nr 1
11 Uchwała NR XVI/147/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2019 r.
  Załącznik Nr 1
12 Uchwała NR XVI/148/2019  Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r.w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Oleszycach
13 Uchwała  NR XVI/149/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
14 Uchwała NR XVI/150/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r.w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieokreślony, lokalu o powierzchni 33,72 m2 części parteru w budynku "K" Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie przy ulicy Mickiewicza 168, dla Firmy Handlowo Usługowej Elżbieta Klimaczak ul. Kościuszki 110, 37-600 Lubaczów z przeznaczeniem na sklepik z artykułami spożywczymi, gazetami i innymi drobnymi artykułami codziennego użytku z wyłączeniem handlu papierosami, wyrobami tytoniowymi oraz napojami alkoholowymi.
15 Uchwała NR XVI/151/2019  Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2019r.w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron części porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Jarosławskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

 

XVII Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie - 30.01.2020

1. Uchwała Nr XVII/152/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.01.2020r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubaczowie na 2020r.
  Zalącznik nr 1 do Uchwały XVII/152/2020
2. Uchwała Nr XVII/153/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.01.2020r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lubaczowie na 2020r.
  Załacznik nr 1 do Uchwały nr XVII/152/2020
  Załacznik nr 2 do Uchwały nr XVII/152/2020
  Załacznik nr 3 do Uchwały nr XVII/152/2020
  Załacznik nr 4 do Uchwały nr XVII/152/2020
3. Uchwała Nr XVII/154/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.01.2020r. w sprawie przyjęcia  Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Lubaczowskiego na lata 2020-2022.
  Załacznik nr 1 do Uchwały nr XVII/154/2020
4. Uchwała Nr XVII/155/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.01.2020r. w sprawie określenia zadań  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2020r.
  Załacznik nr 1 do Uchwały nr XVII/155/2020
5. Uchwała Nr XVII/156/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.01.2020r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie.
  Załacznik nr 1 do Uchwały nr XVII/156/2020
6. Uchwała Nr XVII/157/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.01.2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Oleszycach.
7. Uchwała Nr XVII/158/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.01.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2020r.
  Załacznik nr 1 do Uchwały nr XVII/158/2020
  Załacznik nr 2 do Uchwały nr XVII/158/2020
  Załacznik nr 3 do Uchwały nr XVII/158/2020
8. Uchwała Nr XVII/159/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.01.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/257/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 18.10.2018 w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie.
9. Uchwała Nr XVII/160/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.01.2020r.  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu  pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (V)" Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe/Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
10. Uchwała Nr XVII/161/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.01.2020r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. "Aktywizacja osób powyżej 29r.ż pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (VI)" Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

XVIII Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie - 10.02.2020
1. Uchwała Nr XVIII/162/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 10 lutego 2020r.w sprawie wytypowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu  do składu Zgromadzenia Związku Powiatowo Gminnego „Ziemia Lubaczowska"

 

XIX Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie 

 1. Uchwała Nr XIX/163/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Oleszycach.
 2. Uchwała Nr XIX/164/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie  z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół w Oleszycach.
 3. Uchwała Nr XIX/165/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego  dla Dorosłych w Zespole Szkół w Oleszycach.
 4. Uchwała Nr XIX/166/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 lutego 2020r.  w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół w Oleszycach.
 5. Uchwała Nr XIX/167/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 lutego 2020r.  w sprawie utworzenia Technikum nr 1 w Oleszycach.

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

 1. Uchwała  Nr XIX/168/2020 Rady Powiatu  w Lubaczowie z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 1  w Oleszycach.

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

 1. Uchwała Nr XIX/169/2020  Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach: technik leśnik, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik organizacji reklamy, technik elektryk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik usług fryzjerskich z Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkól w Oleszycach  do Technikum nr 1 w Oleszycach.
 2. Uchwała Nr XIX/170/2020  Rady Powiatu w Lubaczowie  z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach operator maszyn leśnych, elektryk z  Branżowej Szkoły I Stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Oleszycach do Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Oleszycach.
 3. Uchwała Nr XIX/171/2020  Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie wyłączenia i likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lubaczowie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lubaczowie Technikum Uzupełniające wchodzących  w skład Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie.
 4. Uchwała Nr XIX/172/2020   Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Lubaczowie dotyczącego pilnej konieczności podjęcia działań zmierzających do wykonania przebudowy dróg wojewódzkich  nr 863,864,865 oraz 867 na terenie powiatu lubaczowskiego.

Zał. Nr 1

 1. Uchwała Nr XIX/173/2020  Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie  Powiatu Lubaczowskiego na 2020r.
  XX Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie
1 Uchwała Nr XX/174/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 kwietnia 2020r.w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubaczowie.
2 Uchwała Nr XX/175/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 kwietnia 2020r.w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3 Uchwała Nr XX/176/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 kwietnia 2020r.w  sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie Nr XVII/156/2020 z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie.
4 Uchwała Nr XX/177/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 kwietnia 2020r.w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie.
5 Uchwała Nr XX/178/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2020r.
6 Uchwała Nr XX/179/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie  z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  Powiatu Lubaczowskiego na 2020r.
7 Uchwała Nr XX/180/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2020-2030
8 Uchwała Nr XX/181/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 kwietnia 2020r.w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 16487R relacji Moszczanica- Niemstów – Cieszanów.

 

XXI Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie
1. Uchwała Nr XXI/182/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie  z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Kresów w Lubaczowie
2. Uchwała Nr XXI/183/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 14 maja 2020 r.  w sprawie przystąpienia do tworzenia Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze.

 

XXII Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie
1 Uchwała Nr XXII/184/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2020 rok
2 Uchwała Nr XXII/185/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2020-2030
3 Uchwała Nr XXII/186/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2020 roku o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2020 rok
4 Uchwała Nr XXII/187/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zgłoszenia kandydatów do składu Powiatowej Rady rynku Pracy w Lubaczowie

j

XXIII Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie
1. Uchwała Nr XXIII/188/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania
2. Uchwała Nr XXIII/189/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za 2019r.
3. Uchwała Nr XXIII/190/2020  Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lubaczowie z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019r.
4. Uchwała Nr XXIII/191/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.07.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu Lubaczowskiego na 2020r.
5. Uchwała Nr XXIII/192/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2019r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
6. Uchwała Nr XXIII/193/2020  Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej SP ZOZ w Lubaczowie za 2019r.
7. Uchwała Nr XXIII/194/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie  z dnia 30.07.2020r w sprawie nadania statutu Technikum nr 1 w Oleszycach
8. Uchwała Nr XXIII/195/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie nadania statutu Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Oleszycach
9. Uchwała Nr XXIII/196/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie wyłączenia i likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Oleszycach
10. Uchwała Nr XXIII/197/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie wyłączenia i likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół  w Oleszycach
11. Uchwała Nr XXIII/198/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie wyłączenia i likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Oleszycach
12. Uchwała Nr XXIII/199/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w Oleszycach Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Oleszycach
13. Uchwała Nr XXIII/200/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w Oleszycach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół w Oleszycach
14. Uchwała Nr XXIII/201/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie nr XII/93/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Wzrost, jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego" w ramach Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie nr 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
15. Uchwała Nr XXIII/202/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w  sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie nr XII/94/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu pt. "Wzrost, jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego" w ramach Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie nr 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
16. Uchwała Nr XXIII/203/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie zmian w Statucie Domu Dziecka w Nowej Grobli
17. Uchwała Nr XXIII/204/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
18. Uchwała Nr XXIII/205/2020  Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
19. Uchwała Nr XXIII/206/2020  Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki nieruchomości w celu zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
20. Uchwała Nr XXIII/207/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie rozpatrzenia petycji dot. celowości i zasadności wykonania dokumentacji na wykonanie rowu przy wybudowanej drodze powiatowej Nr 1641R Lipsko – Brzeziny
21. Uchwała  Nr XXIII/208/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców  ul. Dębickiego w Lubaczowie
22. Uchwała Nr XXIII/209/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.07.2020r w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1648R relacji Moszczanica-Niemstów- Cieszanów

 

XXIV Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie
1 Uchwała Nr XXIV/210/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie  z dnia 21 września 2020r.w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w Lubaczowie
2 Uchwała Nr XXIV/211/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie  z dnia 21 września 2020r.w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Lubaczowie
3 Uchwała Nr XXIV/212/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie  z dnia 21 września 2020r.w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Promocji, Kultury i Turystyki
4 Uchwała Nr XXIV/213/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie  z dnia 21 września 2020r.w  sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego
5 Uchwała Nr XXIV/214/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie  z dnia 21 września 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2020r
  Załączniki do Uchwały Nr XXIV/214/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 21 września 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2020r
6 Uchwała Nr XXIV/215/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie  z dnia 21 września 2020r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Lubaczowskiego
7 Uchwała Nr XXIV/216/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie  z dnia 21 września 2020r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu, określenia wysokości opłat  za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat
9 Uchwała Nr XXIV/217/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie  z dnia 21 września 2020r.  w sprawie  określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2020r.

 

XXV Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie
1. Uchwała Nr XXV/218/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Lubaczowskiego
2. Uchwała Nr XXV/219/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 6 października 2020r. w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z obowiązków członka Zarządu Powiatu w Luabczowie
3. Uchwała Nr XXV/220/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 6 października 2020r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Luabczowie

 

XXVI Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie
1. Uchwała Nr XXVI/221/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2020r. w sprawie uchwalenie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
2. Uchwała Nr XXVI/222/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2020r. w sprawie  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu lubaczowskiego w 2021r
3. Uchwała Nr XXVI/223/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2020r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych dla szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Lubaczowskiego, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
4. Uchwała Nr XXVI/224/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2020r. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu pt. "Wzrost, jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego" w ramach Osi priorytetowej IX, Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie nr 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
5. Uchwała Nr XXVI/225/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2020r
6. Uchwała Nr XXVI/226/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2020r. w  sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego
7. Uchwała Nr XXVI/227/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 października 2020r. w  sprawie przystąpienia Powiatu Lubaczowskiego do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze


 

XXVII Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie
1. Uchwała Nr XXVII/228/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2020r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2020r
2. Uchwała Nr XXVII/229/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie  z dnia 26 listopada 2020r.w sprawie: wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę na czas określony tj. do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, lokalów o łącznej powierzchni 1092, 64 m2 (budynek A 985, 31, budynek E 107, 33m2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie przy ulicy Mickiewicza 168 na działalność gastronomiczną
3. Uchwała Nr XXVII/230/2020  Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2020r.w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
4. Uchwała Nr XXVII/231/2020  Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2020r.w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół w Oleszycach
5. Uchwała Nr XXVII/232/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2020r.w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania
6. Uchwała Nr XXVII/233/2020  Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2020r.w sprawie zmiany uchwały nr XX/122/2016 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 września 2016r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród organu prowadzącego i dyrektora szkoły
7. Uchwała Nr XXVII/234/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2020r.w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu  w Lubaczowie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubaczowie
8. Uchwała Nr XXVII/235/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2020r.w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu  w Lubaczowie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubaczowie
9. Uchwała Nr XXVII/236/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2020r.w sprawie zgłoszenia przedstawicieli Rady Powiatu do składu Komisji konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lubaczowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

XXVIII Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie
1. Uchwała Nr XXVIII/237/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2021r
2. Uchwała Nr XXVIII/238/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r. w sprawie zatwierdzenie Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie za 2020.
3. Uchwała Nr XXVIII/239/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2020 r.
4. Uchwała Nr XXVIII/240/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r.w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę na czas określony tj. do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, lokalu o powierzchni 56,73 m2 w budynku „G" Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie przy ulicy Mickiewicza 168 na prowadzenie poradni okulistycznej.
5. Uchwała Nr XXVIII/241/2020  Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r.w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas określony tj. do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, lokalu o powierzchni 35, 75 m2 w budynku „K" Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie przy ulicy Mickiewicza 168 na prowadzenie punktu handlowego tj. specjalistycznego sklepu zaopatrzenia ortopedycznego i rehabilitacyjnego.
6. Uchwała Nr XXVIII/242/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2020 r.
7. Uchwała Nr XXVIII/243/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r.w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym na 2021 r.
8. Uchwała Nr XXVIII/244/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r. w sprawie wystąpienia   ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.
9. Uchwała Nr XXVIII/245/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/162/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wytypowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu do składu Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Ziemia Lubaczowska”.
10. Uchwała Nr XXVIII/246/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  zabytków w 2020r.
11. Uchwała Nr XXVIII/247/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Lubaczów.
12. Uchwała Nr XXVIII/248/2020  Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
13. Uchwała Nr XXVIII/249/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r.w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
14. Uchwała Nr XXVIII/250/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.12.2020r.w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego oraz zakresu jej działania.
15. Uchwała Nr XXVIII/251/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia  planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubaczowie na 2021r.


 

XXIX Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie
1. Uchwała Nr XXIX/252/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie budżetu Powiatu Lubaczowskiego na 2021r.
2. Uchwała Nr XXIX/253/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2021-2030.
3. Uchwała Nr XXIX/254/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie udzielenia Powiatowi Przeworskiemu pomocy finansowej.
4. Uchwała Nr XXIX/255/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lubaczowie na 2021r.
5. Uchwała Nr XXIX/256/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  w 2021r.
6. Uchwała Nr XXIX/257/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie na lata 2021-2025.
7. Uchwała Nr XXIX/258/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubaczowskim na lata 2021-2028.
8. Uchwała Nr XXIX/259/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Służącemu Działaniom Profilaktycznym w Zakresie Promowania  i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą  w Rodzinie na lata 2021-2025.
9. Uchwała Nr XXIX/260/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (VI)" Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe/ Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
10. Uchwała Nr XXIX/261/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (VII)" Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

XXX Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie
1. Uchwała Nr XXX/262/2021Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 11.02.2021r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (VI)" Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe/ Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
2. Uchwała Nr XXX/263/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 11.02.2021r. w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleszycach

 

XXXI Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie
1. Uchwała Nr XXXI/264/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Lubaczowskiego za 2020r.
2. Uchwała Nr XXXI/265/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 25 lutego 2021r. sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/252/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie budżetu Powiatu Lubaczowskiego na 2021r.
3. Uchwała Nr XXXI/266/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/253/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2021-2030.
4. Uchwała Nr XXXI/267/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej w zakresie niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021r.
5. Uchwała Nr XXXI/268/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/174/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubaczowie.
6. Uchwała Nr XXXI/269/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/2020 z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania.
7. Uchwała Nr XXXI/270/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Lubaczowskiego Klastra Energii.

.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna