Dzisiaj jest: sobota, 27 listopada 2021
Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Drukuj

Numer rejestru organu: ABR.6743.10.50.2020 z dnia 20.11.2020

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 25-11-2020
Data ostatniej modyfikacji: 11-12-2020 | 09:55

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.
                ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin


Rodzaj inwestycji, jej adres:
- Budowa linii kablowej nN typu YAKXS 4x120mm2 i przyłączy kablowych nN typu YAKXS 4x35mm2 oraz budowa szaf kablowych - szt. 7 i złącz licznikowych ZL-1 - szt. 15 do zasilania istniejących budynków mieszkalnych, - Rozbiórka istniejącej linii napowietrznej na działkach o nr ewid. gruntów: 144, 143, 134, 133, 121, 118, 117, 116, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 107, 106, 105, 104/2, 102, 101, 100, 99, 98, 95 w miejscowości Świdnica, obręb Horyniec-Zdrój, gmina Horyniec-Zdrój.

 
Informacja o dacie zgłoszenia: 20.11.2020 r.
Informacja o wniesieniu sprzeciwu:-
informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 11.12.2020 r.
 
      W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, w godz. 7.00 – 15.00) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

          Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. kontaktowy 16 632 87 23.


 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna