Dzisiaj jest: poniedziałek, 15 października 2018
Imieniny: Jadwigi, Leonarda, Teresy
Drukuj

Aktualności

. Pismo Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich do Minister Cyfryzacji dotyczy wdrożenia CEPIK 2.0

27-11-2017, Krzysztof Kopaczek

                                   Szanowna Pani
                                 Anna Streżyńska
                                Minister Cyfryzacji
Szanowna Pani Minister,

tydzień temu został uruchomiony moduł CEP w ramach systemu CEPiK 2.0. Miało to w znaczącym stopniu podnieść jakość realizacji zadań związanych z dopuszczaniem pojazdów do ruchu. Na razie - po tygodniu funkcjonowania systemu - można stwierdzić, że cel ten nie został zrealizowany. Wręcz przeciwnie uruchomienie systemu doprowadziło wydziały komunikacji poszczególnych starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu na skraj wydolności.

Widać to już w samych liczbach. Nawet opierając się na danych podawanych przez kierowane przez Panią Ministerstwo w codziennych raportach, w ramach jednego z głównych zadań wydziałów komunikacji - rejestracji pojazdów wdrożenie systemu doprowadziło do spadku liczby realizowanych działań o 30%. W skali ubiegłego tygodnia oznacza to - w porównaniu średniotygodniowym z poprzednim okresem - około 20 tysięcy nie załatwionych spraw.

Powyższa statystyka nie ukazuje w pełni skali problemu. Nie uwzględnia bowiem następujących, bardzo istotnych czynników:

1.    Określona część działań została zrealizowana niezgodnie z pierwotnymi oczekiwaniami obywateli. W szczególności standardem było wydawanie lub przedłużanie pozwoleń czasowych wobec trudności z realizacją innych procedur.
2.    Jakość danych wprowadzonych do CEPiK 2.0 jest dalece wątpliwa - przy pełnej wiedzy Ministerstwa Cyfryzacji o tym fakcie. W minionym tygodniu zdarzały się już sytuacje, gdy przedstawiciele Ministerstwa rozsyłali instrukcje umożliwiające obejście występujących problemów poprzez... wprowadzanie do systemu fikcyjnych danych.
3.    Wiele procesów udało się zrealizować tylko i wyłącznie dzięki zaangażowaniu i zwiększonemu nakładowi pracy ze strony poszczególnych pracowników. Choć systemy teleinformatyczne mają w założeniu ułatwiać pracę, to w minionym tygodniu urzędnicy byli zmuszeni np. wprowadzać ręcznie wiele danych - w związku z wadliwością procesu migracji baz danych systemu CEPiK 1.0. Inne procedury wymagały znacznie większego nakładu pracy, w szczególności powtarzania niektórych kroków obsługi systemu.

4. Dotarły do nas zgłoszenia, że część dowodów rejestracyjnych zamówionych w miniony poniedziałek została wykonana z błędami, co uniemożliwiło ich wydanie. Dowody te zostały zwrócone do PWPW.

Nakłada się na to narastająca frustracja ze strony obywateli. O ile w poniedziałek, czy wtorek w minionym tygodniu emocje wynikające z niemożliwości realizacji przez wydziały komunikacji oczekiwań klientów udawało się uspokoić, to obecnie jest to coraz trudniejsze. Wpływ na to mają m.in. komunikaty wychodzące z Ministerstwa Cyfryzacji, które wskazują, że system zasadniczo działa, a ewentualne problemy są jedynie konsekwencją „wieku dziecięcego".

W tej sytuacji coraz bardziej powszechne staje się odczucie, że jako powiaty taliśmy się mimowolną ofiarą dążenia administracji centralnej do ogłoszenia w przeddzień dwulecia rządu sukcesu w zakresie e-administracji. To na naszych urzędnikach - jako osobach mających bezpośredni kontakt z obywatelami - skupia się ich niezadowolenie. To nasi urzędnicy po to by wykonać te same zadania co dwa tygodnie temu muszą wykonywać znacznie więcej pracy. To oni dzień w dzień muszą siadać do terminali komputerowych nie wiedząc jakie procedury uda się zrealizować danego dnia, a jakie nie - bo z dnia na dzień listy mogą się zmieniać.

Przypomnieć w tym miejscu należy, że obecnych problemów nie można taktować jako niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia. W oparciu o ocenę stanu zaawansowania prac nad modułem CEP i wyników jego testów, przedstawiciel Związku Powiatów Polskich na posiedzeniach Komitetu Sterującego konsekwentnie podnosił, iż nie jest on gotowy do wdrożenia - przewidując właśnie te problemy, które obecnie się dzieją na terenie całego kraju.

Oczekujemy na natychmiastowe podjęcie przez Ministerstwo Cyfryzacji działań, które powinny co najmniej objąć:
•    natychmiastową stabilizację systemu, a jeśli nie jest to możliwe w perspektywie godzin i dni to poważne rozważenie przywrócenia funkcjonowania poprzedniego systemu. Utrzymanie obecnego stanu przez kolejny tydzień spowoduje z jednej strony dalsze zaśmiecenie bazy CEPiK 2.0, a z drugiej - narastanie niezrealizowanych zadań;
•    przewidzenie mechanizmów usunięcia już powstałych zaległości. Nie widzimy powodów, dla których mielibyśmy w ramach własnych budżetów zatrudniać pracowników po to, by poprawiać błędy powstałe z winy administracji rządowej;
•    przekazanie jasnego komunikatu, że pracownicy wydziałów komunikacji muszą funkcjonować na systemie, który uniemożliwia skuteczne zrealizowanie określonych działań i tym samym nie są odpowiedzialni za wszelkie problemy, jakie dotykają obywateli.

 

                                                              Z poważaniem

                                                           Prezes Zarządu
                                                 Związku Powiatów Polskich

                                                      LUDWIK WĘGRZYN

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna