Dzisiaj jest: poniedziałek, 15 października 2018
Imieniny: Jadwigi, Leonarda, Teresy
Drukuj

Aktualności

. XXXI Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

23-10-2017, Krzysztof Kopaczek

Uprzejmie zapraszam na XXXI Sesję Rady Powiatu w Lubaczowie, która odbędzie się w dniu 26 października 2017r. godz. 1000 w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, w sali narad nr 13, pierwsze piętro.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 3. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie podkarpackim oraz na obszarze powiatu lubaczowskiego.
 4. Przedłożenie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017 roku.
 5. Podsumowanie działalności szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat za rok szkolny 2016/2017.
 6. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016 radnych powiatu, członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie i w jednostkach organizacyjnych powiatu.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie,
 2. w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie,
 3. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2017r.,
 4. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.,
 5. w sprawie zmiany w Statucie Domu Dziecka w Nowej Grobli,
 6. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej – Zespół Szkół w Oleszycach w Szkołę Policealną – Zespół Szkół w Oleszycach o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59),
 7. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej – Zespół Szkół im. Gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie w Branżową Szkołę I Stopnia- Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie,
 8. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum Nr 4 w Młodzieżowy Ośrodku Wychowawczym – Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie w Branżową Szkołę I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku wychowawczym – Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie,
 9. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym – Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. D ustawy – Prawo oświatowe,
 10. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej – Zespół Szkół w Oleszycach w Branżową Szkołę I Stopnia – Zespół Szkół w Oleszycach,
 11. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu Lubaczowskiego do realizacji projektu pod nazwą „Szczęśliwy przedszkolak, zwiększenie miejsc w OWP w SOSW Lubaczów”
 1. Rozpatrzenie skargi.
 2. Informacja Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 3. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.

 

                                                         Przewodnicząca Rady

                                                      mgr Jadwiga Pałczyńska

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna